Inhoudsopgave - Index


WijnAdmin folders en bestanden

 

 

Programma bestanden

 

 

Beide files moeten in dezelfde folder staan. Als het programma geen wijnkelder aantreft, volgt een foutmelding en wordt het programma afgebroken. Bij meer wijnkelders volgt een keuzemenu.

 

Let op: een wijnkelder kan alleen worden 'hergebruikt' of uitgewisseld met een geregistreerde versie van WijnAdmin (op dezelfde of op een andere computer).

 

De filenamen van Programma en Wijnkelder zijn vrij.  De 'extensie' van het programma is echter altijd '.mde' en die van de wijnkelder altijd '.mdb'

Aanbevolen wordt om het hoofdversienummer in de naam te laten staan (niet het volledige versienummer ivm upgrade-controles tijdens installatie) 

 

Microsoft Access files

 

WijnAdmin gebruikt standaard een bestaande versie van Microsoft Access. Als de WijnAdmin Runtime versie wordt ge´nstalleerd, wordt een versie van Microsoft Access 2007 runtime ge´nstalleerd.

 

Overige bestanden

 

 

Openen van WijnAdmin via deze file verlaagt tijdelijk het macro-beveiligingsniveau in Access, waardoor (irriterende) waarschuwingen worden onderdrukt. Deze verlaging geldt alleen voor een sessie van WijnAdmin en is dus veilig, mits WijnAdmin van de officiŰle website is gedownload. Zie tevens onderdrukken van Access beveiligingswaarschuwingen.

 

 

In WijnAdmin krijgt ieder wijnrek een letter en de verschillende lagen boven elkaar een cijfer, optioneel gevolgd door een nadere aanduiding zoals "voor", "achter", etc. Dus bijvoorbeeld  A1, A2 en A3. Deze indeling kan naar eigen voorkeur worden aangepast. WijnAdmin biedt ook een optie om een grafisch bestand met een plattegrond van de eigen wijnkelder (layout) op te roepen. Dit bestand moet uiteraard door de gebruiker zelf worden vervaardigd met een teken- of grafisch programma.

De file kelderindeling_voorbeeld is - zoals de naam aangeeft - een voorbeeld van een dergelijk bestand.

 

 

Een tekstfile met algemene informatie over het programma en de installatie ervan.

 

 

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van iedere versie.

 

 

De licentie en gebruiksvoorwaarden van WijnAdmin

 

 

Iconfile voor het programma

 

 

De helpfiles van het programma. De versie 'chm' kan worden geopend in een Internet browser. NB: Windows Vista en Windows 7 ondersteunen standaard niet het Windows .hlp format

 

 

Bevat wijzigingingen sinds de vorige versies die bij een update in de wijnkelder worden aangebracht.

 

 

Optioneel. Deze logfile wordt aangemaakt de eerste keer dat wijn met een restaantal 'nul' in het wijnarchief wordt geplaatst en bevat een overzicht van alle archief-acties. Het bestand kan met iedere teksteditor worden geopend.

 

 

Geluidsfragmenten die worden afgespeeld bij openen en sluiten van het programma. Om geen geluid af te spelen kunnen deze worden verwijderd of verplaatst.

 

 

De licentiefile met registratiegegevens. Dit bestand wordt na een succesvolle registratie automatisch aangemaakt en wordt door het programma bij iedere start gecontroleerd. Als dit bestand ontbreekt opent het programma automatisch het registratiescherm en zal niet verder functioneren. Na het terugzetten van de originele licentiefile of na opnieuw registreren (met de via email ontvangen registratiecode) zal het programma weer functioneren en zijn eerder ingevoerde gegevens weer beschikbaar.

Bij speciale registraties wordt de licentiefile niet door het programma aangemaakt maar apart per email toegezonden.

 

 

Bestanden die het programma nodig heeft voor een goede werking zoals programmabibliotheken, speciale fonts etc worden tijdens installatie automatisch in de daarvoor bestemde Windows folders geplaatst (en bij de-installatie via het ControlPanel weer verwijderd).

 

 

Subfolders

 

 

Voor iedere wijn kan een grafisch bestand worden aangewezen, bijvoorbeeld een etiket dat bij de wijn wordt getoond. Hoewel deze bestanden in iedere willekeurige folder kunnen staan, is het overzichtelijker deze bij elkaar te groeperen. Bij installatie van WijnAdmin worden de voorbeeldfoto's behorend bij de wijndemo-bestanden in de subfolder Images geplaatst.  Bij archiveren van wijn worden de bijbehorende foto's - afhankelijk van de gekozen instellingen - verplaatst of gekopieerd naar de subfolder Images_Arch.

 

 

Deze subfolder wordt o.a. gebruikt om tijdelijk veiligheidskopieŰn op te slaan tijdens bepaalde bewerkingen, zoals bijvoorbeeld het comprimeren van de database.

 

 

Deze subfolder wordt tijdens installatie aangemaakt en is bedoeld voor kaartmateriaal van landen, gebieden of streken. Zie landenoverzicht

 

 

Deze subfolder wordt aangemaakt de eerste keer dat er vanuit het programma een backup wordt gemaakt.

 

 

Zie ook:

Tabel 'Plaats en naam van de bestanden'

Versienummers'

 

╣)  X staat voor het versienummer