Inhoudsopgave - Index


Meer dan één wijnkelder gebruiken? Geen probleem.

 

Voor geregistreerde versies is het aantal wijnkelders onbeperkt. Per 'programmasessie'  kan echter maar één wijnkelder worden geopend, om te voorkómen dat gegevens door elkaar raken. Het programma herkent automatisch alle wijnkelders in de programmafolder en biedt een keuze.

 

 

Waarom zou ik meer dan één wijnkelder gebruiken?

 

Als je een (of meer) backup wijnkelder(s) wilt openen en tijdelijk wilt gebruiken naast de bestaande wijnkelder

Als je verschillende wijnkelders hebt die je volledig wilt scheiden

Als je om wat voor reden dan ook wijnen apart wilt houden en geen gebruik wilt maken van programmafuncties zoals filteren of sorteren

 

Voor bijna alle gebruikers is één wijnkelder voldoende, en ook eenvoudiger te beheren

 

 

Hoe voeg ik een wijnkelder toe

 

Na installatie is er één wijnkelder met een naam als Wijnadmin4_wijnkelder.mdb. 

 

 

Tip: Je kunt de inhoud van de nieuwe wijnkelder eenvoudig verwijderen via de markeeroptie

 

Zorg ervoor dat elke wijnkelder de extensie .mdb behoudt. 

Neem nooit een volledig versienummer op in de naam, anders wordt de kelder bij een update overschreven. Dus niet: Kelder430.mdb, maar Kelder4_mooiewijn.mdb 

 

 

Hoe verwijder ik een wijnkelder

 

Sluit het programma en verwijder of verplaats de wijnkelder die je niet meer nodig hebt.

 

 

Pas op bij updates!

 

Bij een update controleert het nieuwe programma de wijnkelder op een vorig versienummer en zal deze automatisch van een update voorzien. Dit geldt voor iedere wijnkelder die in gebruik wordt genomen.

 

 

Tenslotte

 

Wijnkelders kunnen alleen worden 'hergebruikt' of uitgewisseld met een andere installatie van WijnAdmin (op dezelfde of op een andere computer) als die versie is geregistreerd, dus niet bij evaluatieversies.