Inhoudsopgave - Index


Versienummers

 

Het versienummer en eventueel het 'build'nummer van een programmaversie kan worden ingezien via het hoofdmenu (druk op 'Over WijnAdmin')

 

Versienummers

 

Regelmatig worden nieuwe versies van het programma ter beschikking gesteld op de website. Iedere versie van WijnAdmin heeft een versienummer. Dit bestaat uit een hoofdnummer en een tweecijferig volgnummer met eventueel een taalaanduiding (NL), bijvoorbeeld:

 

      3.31 - Hoofdversie 3, volgnummer 31

 

      3.32 - De eerstvolgende update (volgnummer 32)

 

      4.00 - Een nieuwe hoofdversie met nieuwe of aanzienlijk uitgebreide functies of mogelijkheden

 

Een registratie van WijnAdmin is geldig voor alle versies met hetzelfde hoofdversienummer. Een upgrade naar een nieuwe hoofdversie moet dus opnieuw worden geregistreerd.

 

Korte beschrijvingen van alle versies zijn opgenomen in een lijst, die tijdens installatie in de programmafolder wordt geplaatst. Deze is ook op de website in te zien.

 

Buildnummers

 

Binnen n versie kn sprake zijn van verschillende 'builds'. In een volgende 'build' worden kleine fouten hersteld die geen invloed hebben op de functionaliteit van het programma of volledig onzichtbaar zijn voor de gebruiker. Indien van belang, worden deze correcties overigens wl vermeld in de versielijst. Upgrade naar een volgende build met hetzelfde versienummer is niet mogelijk. Uiteraard worden deze correcties in een volgende versie meegenomen.

 

Zie ook:

 

Updates