Inhoudsopgave - Index


Hoe gebruik je deze helpfile?

 

Deze helpfile bestaat uit:

 

Soms worden simpele helpteksten - zonder links - getoond in een klein popupvenster. Je kunt dat venster sluiten door er op te klikken.

Een helpscherm dat is geopend met F1 of met een aparte helpknop, kun je sluiten met de Windows X (rechts bovenaan het helpvenster), f door weer op F1 of de helpknop  te drukken (het overzicht moet dan wel geselecteerd zijn natuurlijk).

 

De helpfile heeft de volgende 'tabs':

 

Tekst in deze helpfile heeft het volgende format:

 

De benamingen button, knop of toets worden door elkaar gebruikt en hebben allemaal betrekking op een icoon in het formulier waarmee een actie kan worden verricht, zoals bijvoorbeeld de knop  om een formulier te verlaten