Inhoudsopgave - Index


Algemene werking van het programma

 

Structuur

 

Bij opening van het programma verschijnt het hoofdmenu. Dit menu geeft toegang tot alle functies. Na het inzien of wijzigen van gegevens kom je hier vaak terug.

 

Het bekijken van wijngegevens verloopt altijd via het detailoverzicht of het globale overzicht:

 

   

Je kunt eenvoudig 'switchen' van het ene naar het andere formulier; de gekozen wijn blijft hetzelfde. De menukeuzes van beide formulieren komen grotendeels overeen: er zijn opties om te zoeken, te filteren, te sorteren en er kunnen verschillende andere formulieren en overzichten/rapporten worden opgeroepen.

 

Behalve in de overzichtsformulieren zijn er natuurlijk ook formulieren die alleen de gegevens van één wijn laten zien:

 

 

Deze drie formulieren worden geopend vanuit het menu van de overzichtsformulieren.

 

 

Het wijzigen van wijngegevens kan alleen als de 'edit mode' wordt ingeschakeld (ter voorkoming van ongewilde mutaties) en verschilt per formulier:

 

 

Het verwijderen en toevoegen van wijn kan alleen via een menukeuze in één van de twee overzichtsformulieren. Voor het toevoegen van wijn verschijnt een apart invoerformulier.

 

 

Bediening

 

Alle opdrachten in het programma, zoals het openen van een formulier, het uitvoeren van een backup of het sluiten van het programma, verlopen via buttons. 

Een invoerveld wordt geselecteerd met de muiscursor of met de tabtoets (cursor springt naar volgende veld).

Bij een foutieve invoer: druk op de Escape toets en de vorige waarde wordt hersteld. In sommige formulieren kan deze keuze zijn geblokkeerd om vergissingen te voorkomen. Soms is er een 'undo' button