Inhoudsopgave - Index


Evaluatieversie

 

Evaluatieversies hebben t.o.v. de geregistreerde versie de volgende beperkingen:

 

 

 

 

 

 

 

Herinstallatie beëindigt de evaluatieperiode!

 

 

Waarom registeren? En hoe?

 

Er is maar één goede reden om te registreren: als het programma je goed bevalt. Gebruik de evaluatieperiode om daar achter te komen!

 

Een eerste registratie bestaat uit twee (al dan niet gelijktijdige) stappen: betaling en een registratieaanvraag.  Beide stappen zijn  nodig: een registratie-aanvraag wordt maximaal 14 dagen bewaard en zonder ontvangen betaling daarna gedeactiveerd zonder melding.

 

 

 

Herregistraties voor dezelfde hoofdversie zijn altijd kosteloos.

 

In dit programma zijn vele jaren ontwikkeling geïnvesteerd, die nog steeds doorgaat. Suggesties van gebruikers worden daarbij meegenomen.

 

 

 

 

 

Evaluatieperiode onverwacht beëindigd

 

Een evaluatieperiode kan maar 1 keer worden gebruikt. Als het programma opnieuw wordt geinstalleerd is er geen evaluatie meer mogelijk maar werkt het programma alleen met een registratie

 

In bijzondere gevallen kan per email een tijdelijke registratiecode worden aangevraagd. Zie 'het programma registreren