Inhoudsopgave - Index


Na installatie van WijnAdmin:

 

 

Om vertrouwd te raken met het programma zijn twee voorbeeld-bestanden beschikbaar: Dit zijn records met een fictieve voorraad en archief. Alle wijnnamen van deze records hebben de toevoeging [DEMO] om ze te onderscheiden van 'echte' wijnen.

 

WijnAdmin biedt na de eerste start aan om voorbeelden te installeren. Achteraf voorbeelden installeren is ook mogelijk via het hoofdmenu onder 'instellingen' Voor het verwijderen van voorbeelden zie Wijn verwijderen

 

 

 

Het regelmatig maken van backups is voor ieder programma essentieel. Dit programma heeft een aantal backup mogelijkheden. Eén hiervan is het maken van 'automatische'  tabel backups. Het programma bewaart dan regelmatig automatisch een kopie van de belangrijkste tabellen. Een andere optie is een complete backup van programma EN wijnkelder.

 

Het instellen van automatische backups gaat via het hoofdmenu, optie backups

 

Let op: De standaardinstelling is: "geen automatische backups!

 

 

 

Vanaf Access 2003 werkt Microsoft Office met een 'Trustcenter' en geeft veiligheidswaarschuwingen bij het openen van macro's of programma's. WijnAdmin heeft een z.g. veiligheidscertificaat dat geďnstalleerd kan worden om deze meldingen verder te voorkómen maar dat is soms niet afdoende. Als er na installatie veiligheidswaarschuwingen volgen of Office weigert zelfs om WijnAdmin te openen, dan vind je hier de oplossing.

 

Een andere mogelijkheid: open WijnAdmin via het daarvoor meegeleverde programma 'OpenWijnadminZonderMacroAlert.vbs'  Maak zelf een snelkoppeling aan naar dit bestand.

 

 

 

Klik hier