Inhoudsopgave - Index


 

Wijngegevens invoeren of wijzigen

 

Alle overzichten worden standaard geopend in 'alleen lezen' (viewmode)     Om gegevens te wijzigen: druk op de menuknop editmode  .  Om deze menuknop verschijnt een rood waarschuwingsveld.

 

Ingevoerde gegevens kunnen ongedaan worden gemaakt met de knop  , tenzij de gegevens al zijn bevestigd of een volgend wijnrecord is gekozen.

 

Wijzigingsopties verschillen per formulier. In het

 

 

Je kunt kiezen of je formulieren automatisch in editmode of in viewmode wilt openen. Zie menu instellingen

 

 

 

Zie ook:

nieuwe wijn invoeren

wijn verwijderen

 

 

* De invoerdatum wordt automatisch bepaald en kan niet worden gewijzigd.