Inhoudsopgave - Index


 

Bij start en afsluiten van het programma zijn er een 'intro' en een 'exit' geluid. Om deze geluiden uit te zetten: verwijder of hernoem de bestanden intro.wav en exit.wav in de installatiefolder.