Inhoudsopgave - Index


Dit menu wordt geopend met de optie 'Tabellen en overzichten' van het hoofdmenu  

 

Gegevens die aan een wijn kunnen worden toegevoegd zoals land, gebied, wijnstreek, enz zijn opgeslagen in tabellen(definitie). Zo kunnen gegevens die meer dan één keer worden gebruikt snel worden geselecteerd.

Selectie is meestal d.m.v. een combobox, bijvoorbeeld    

 

De inhoud van de tabellen kan worden aangevuld of gewijzigd via dit menu.

 

Al deze overzichten hebben een eigen helpfunctie, met een aparte helpknop of met Functietoets F1.