Inhoudsopgave - Index


 

Dit menu wordt geopend vanuit beide overzichten met 

 

In het bovenste deel van dit menu kunnen markeringen worden toegevoegd. De optie 'markeer alle zichtbare records' is handig bij filtering: de wijn die na filtering wordt getoond kan worden gemarkeerd waarna eventueel een nieuwe filtering kan worden toegepast.

 

In het onderste deel kunnen met gemarkeerde records speciale acties worden uitgevoerd, die anders tijdrovend zijn. De optie 'records geheel verwijderen' is bijv handig bij het verwijderen meer records, in plaats van de standaard methode 'een voor een'.  De optie Statistiek is PM.

 

Het onderste deel van het menu is ervan afhankelijk of de wijnkelder of het wijnarchief is geopend:

 

Bij een geopend wijnarchief worden de volgende opties getoond. Hiermee kan bijvoorbeeld een onterechte archivering ongedaan worden gemaakt. Verplaatste of gekopieerde records krijgen de merking *; deze kun je zelf na verplaatsing desgewenst verwijderen.

 

 

 

Bij een geopende wijnkelder verschijnt in plaats daarvan de volgende optie:

 

 

Dit is de enige mogelijkheid, behalve standaard archivering, om zelf een of meer records aan de wijnkelder toe te voegen. Deze optie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een record toe te voegen als per ongeluk een wijn uit het archief is verwijderd. Maak in dat geval een nieuw wijnrecord aan in de wijnkelder met de optie 'toevoegen' of 'dupliceren' en verplaats dat naar het archief (het rechtstreeks toevoegen van een wijnrecord aan het archief met de knop 'wijn erbij' is geblokkeerd om de integriteit van het archief te waarborgen).

 

Gebruik deze optie niet om wijn met restvoorraad nul in het archief te zetten; gebruik daarvoor de normale archivering, automatisch of handmatig vanuit de overzichten. Daarbij wordt ook de logfile netjes bijgewerkt. 

 

 

 

Alle gemarkeerde records worden getoond tijdens de uitvoering. Controleer goed of dit de de gewenste records zijn.