Inhoudsopgave - Index


Instellingen

 


 

Het menu Instellingen wordt geopend in het gedetailleerde of in het globale overzicht. Het bevat opties voor de presentatie van gegevens en de manier waarop WijnAdmin invoer verwerkt. Deze opties zijn van toepassing op alle vijf wijnformulieren (globaal- en detailoverzicht, wijn alle gegevens, wijn basisgegevens en wijn proefnotities). Gemaakte keuzes worden opgeslagen en opnieuw gebruikt bij volgende sessies.

 

Wijnnamen kunnen worden weergegeven als complete naam of als hoofdnaam. Klik hier voor meer bijzonderheden

 

Menuteksten boven het formulier worden standaard getoond, maar kunnen ook worden onderdrukt.

 

Om ongewenste wijzigingen te voorkómen, worden overzichten standaard geopend met de optie 'Wijzigingen geblokkeerd'. Deze instelling kan worden aangepast, zodat overzichten altijd worden geopend in 'editmode'. Op het overzicht zelf kun je altijd ook nog switchen, maar die keuze blijft niet bewaard voor een volgende sessie.

 

Foto's en afbeeldingen worden standaard getoond op de overzichten. Op oudere computers kan het laden van deze afbeeldingen vertraging opleveren, met name als foto's in een apart venster zijn geopend en 'meelopen' met de recordkeuze. Daarom kan deze optie hier worden gewijzigd.

Als foto's niet worden getoond, kan een individuele foto altijd nog worden getoond door de optie menuknop onder het fotoblok.

 

Bij het invoeren van wijn wordt automatisch een volgnummer toegekend. Dit volgnummer wordt getoond op formulieren en rapporten, tenzij weergave daarvan wordt onderdrukt. Het systeem wijst nummers toe apart voor kelder en archief of gecombineerd. Bij aparte nummering krijgt een wijn die wordt gearchiveerd dus een ander volgnummer! Vrijgekomen nummers (bijvoorbeeld a.g.v. wijn die is verwijderd) worden hergebruikt of niet. Tenslotte kunnen alle nummers  opnieuw worden toegewezen.

 

Aan een appellation kunnen cepages zijn toegekend die voor die appellation zijn voorgeschreven (deze toewijzing kan worden veranderd in het appellation-overzicht dat via het hoofdmenu kan worden geopend). WijnAdmin kan bij het invullen van een appellation deze cepages automatisch invullen. Standaard wordt daarbij om bevestiging gevraagd, de overige opties zijn negeren, vervangen of aanvullen. Deze opties kunnen hier worden ingesteld. Bij vervanging verschijnt overigens altijd een waarschuwing in het statusveld van het formulier.

 

Sommige appellations zijn synoniem met een wijngebied/wijnstreek. Bij invullen van een appellation wordt de wijnstreek of het gebied automatisch ingevuld als deze velden nog leeg zijn. Anders wordt om bevestiging gevraagd. Bij de optie 'niet opslaan' worden wijngebied en wijnstreek van de appellation genegeerd, bij de optie 'automatisch invullen' worden ze automatisch ingevuld en een bestaand gebied/streek dus vervangen (met een waarschuwing in het statusveld).

 

Bij invoer van een nieuwe wijnstreek, wijngebied, appellation, cepage, leverancier of producent wordt standaard gevraagd of deze nieuwe items ook in de naslagtabel moeten worden geplaatst. Hier kan de reactie van het programma op deze invoer worden ingesteld naar persoonlijke voorkeur.

 

 

 

Instellingen voor het programma, bijvoorbeeld startvoorkeuren of comprimeeropties, staan in het menu Algemene instellingen van het hoofdmenu.