Inhoudsopgave - Index


 

In het menu rapporten kun je standaardrapporten configureren en individuele rapporten samenstellen. Vervolgens kun je ze bekijken of printen. De toelichting aan de rechterkant wordt steeds aangepast aan de gekozen optie.

 

Het menu bestaat uit vijf delen. Bovenaan staan de instellingen van het actieve rapport. Daaronder staan vier stappen

 

Bij de groep 'een rapport kiezen' kun je ook een individueel rapport aanmaken en opslaan.

 

 

 

 

Het menu wordt geopend met in het detailoverzicht of in het globaal overzicht

 

 

Overzichten van tabellen (cepages, wijngebieden etc) en afdrukken van schermformulieren (bijvoorbeeld het Proefformulier). worden afgedrukt vanaf het betreffende overzicht of formulier.