Inhoudsopgave - Index


Een selectie maken uit de wijnkelder (records filteren)

  Optiegroep 'Filteren

 

Om wijn overzichtelijk te presenteren, kun je sorteren. Maar met de filterfunctie kun je ook alleen wijn laten zien die aan bepaalde criteria voldoet. Beide functies zijn te combineren: er kan eerst worden gefilterd - gekozen welke wijn in het overzicht te zien is - en daarna kan deze selectie nog worden gesorteerd. Filteren is alleen zinvol en mogelijk in de wijnoverzichten.

 

 

Filteren algemeen

 

Uitgangspunt voor iedere filteractie is in welk veld de cursor staat. Je kunt filteren op alle invoervelden behalve volgnummers. Omdat het gedetailleerde overzicht meer gegevens toont, kun je in dat overzicht dus ook op meer gegevens filteren.

De filtergroep op het overzicht bevat zeven buttons waarmee een filter wordt aangemaakt, een grotere button waarmee het filter wordt ge(de)activeerd en twee checkboxes. Daarnaast is er elders nog een veld waar de huidige filters worden getoond - in tekstvorm - met links daarnaast een button    om filters te resetten.

 

 

Voorbeelden van filters

 

Achtereenvolgens kunnen maximaal vier filters worden ingesteld. Bijvoorbeeld

 

Enkelvoudig filter:  Alle rode wijn (1)

Viervoudig filter  : Alle rode wijn (1) uit Spanje (2) van Producent 'la Torra' (3) met een kelderaantal groter dan 3 (4)

 

 

Eerst een filter aanmaken, maximaal vier keuzes mogelijk

 

1. Plaats de cursor met de muis of met de TAB-toets op het invoerveld in het formulier waarop je wilt filteren.

Bijvoorbeeld op combobox land waarin Frankrijk is ingevuld

2. De standaard filtering laat (alleen) alle records zien met hetzelfde veld. Maar je kunt ook kiezen om alleen alle records te tonen die NIET dezelfde veldinhoud hebben (<>) of waarvan het aantal groter (>) of kleiner (<) is. Druk in dat geval op één van de drie keuzebuttons links. Na aanmaken van het filter worden deze keuzebuttons weer automatisch gedeactiveerd. Als je deze buttons niet gebruikt is de standaard filtering 'gelijk aan'

Het criterium groter of kleiner werkt alleen met numerieke gegevens, datums of velden met prijzen.

3. Druk op een van de twee buttons   of  om het filter aan te maken. Met de button 'AND' laat je wijn zien die aan BEIDE criteria voldoet, met de button 'OR' wijn die aan één van beide criteria voldoet. Het ingestelde filter wordt meteen zichtbaar in het veld met opschrift 'Filter'.

Voorbeeld: [Land=Frankrijk]

 

Met    of  kun je een filtering maken voor gemarkeerde records.

4. Herhaal deze acties voor ieder volgend subfilter (maximaal vier). Voorbeeld van een viervoudig filter:

[Land=Frankrijk] EN [Wijnjaar=2003] EN [Soort=Rood] EN [Aantal>15]

 

 

Dan het filter activeren of deactiveren

 

druk op   om het filter te activeren. Druk op om het filter de de-activeren.

Het filter blijft bewaard tot je het filter verwijdert en kan onbeperkt worden de(de)activeerd.

 

 

Filter in- of uitschakelen

 

Om het filter te verwijderen, druk op de knop 'verwijder filter'    links van het fiterveld.

 

 

Filter(s) bewaren

 

 

 

Filters ook in rapporten gebruiken

 

 

 

Goed om te weten:

 

- {Land=Frankrijk} EN {Land=Italië}  Geen enkele wijn zal hieraan voldoen, dus het scherm blijft leeg