Inhoudsopgave - Index


Het sorteren van wijngegevens.

 

Overzichten:

 

Sorteren kan in het detailoverzicht en het globale overzicht door klikken op de opschriften boven de kolommen.

Een keer klikken is normaal sorteren, twee keer is omgekeerd sorteren. De sorteerrichting wordt met een pijl aangegeven.

 

Om tot maximaal 6 kolommen meervoudig te sorteren: markeer de checkbox rechts van de opschriften.

 

 

In rapporten:

 

Voor wijnrapporten kan in het formulier Rapporten vooraf een sorteervolgorde worden bepaald. Zie: Rapporten inzien of afdrukken

 

 

Zie ook:

Wijnnamen sorteren op hoofdnamen