Inhoudsopgave - Index


Afsluiten van het programma kan vanuit de formulieren Detailoverzicht en Globaal overzicht  en vanuit het hoofdmenu

Druk op 

 

Het programma voert testen uit en maakt automatische backups indien dat is ingesteld. Wijn met restaantal nul wordt gearchiveerd, afhankelijk van de daarvoor gemaakte instelling.

Voorkeursinstellingen worden bewaard.

 

Het programma op een andere manier afsluiten wordt afgeraden.