Inhoudsopgave - Index


De database comprimeren


Wat is comprimeren?

 

Na verloop van tijd worden de gegevens in iedere (Access) database door wijzigingen minder economisch ingedeeld en de omvang van de database neemt toe tot het veelvoudige van de oorspronkelijke grootte.

Door het proces 'Compact' worden de gegevens opnieuw ingedeeld. De database wordt daardoor kleiner en waarschijnlijk werkt het programma daarna ook iets sneller. Deze functie is instelbaar via het hoofdmenu - optie Instellingen - Comprimeeropties

 

Hoe comprimeren?

 

Comprimeren (compact) van de database kan op twee manieren:

 

 

 

Eventuele problemen

 

Het is mogelijk dat er een probleem optreedt tijdens het comprimeren, bijvoorbeeld door een stroomstoring. Het programma zal in dat geval een waarschuwing geven en de oude bestanden bewaren. Die zijn geplaatst in de folder die voor tijdelijke bestanden is aangewezen (standaard is dat /TEMP in de installatiefolder) en zijn herkenbaar door de toevoeging "BackupBeforeCompact".

 

Let op: de "BackupBeforeCompact" bestanden worden overschreven bij een volgende comprimeeractie.

 

 

STAP 1

Controleer eerst of het programma nog goed functioneert en er geen gegevens verloren zijn gegaan.

 

 

STAP 2

Als het programma niet goed functioneert en/of de tabellen zijn niet meer te openen, zet dan een recente (complete) backup terug van het programma en de wijnkelder. Als er sinds de laatste backup iets is gewijzigd in de wijnkelder, probeer dan eerst de combinatie van programma-backup met de huidige wijnkelder.

 

Hernoem het backup programma (en eventueel de wijnkelder) en geef ze dezelfde naam als de verwijderde bestanden

 

STAP 3

Als er geen recente backup voorhanden is:

 

- Verwijder het programma en de wijnkelder uit de installatiefolder (schrijf de namen ervan even op)

- verplaats de "BackupBeforeCompact" bestanden naar de installatiefolder

- hernoem de "BackupBeforeCompact" bestanden Geef ze dezelfde naam als de verwijderde wijnkelder en het programma.