Inhoudsopgave - Index


programmagegevens inzien

 

 

'Over WijnAdmin' op het hoofdmenu toont gegevens zoals programma-versienummer, Access versie, installatiefolder etc.

 

Deze gegevens kunnen nodig zijn bij het aanvragen van ondersteuning.