Inhoudsopgave - Index


Schermgrootte en lettergrootte aanpassen

Dit menu wordt geopend vanaf het hoofdmenu optie 'Algemene instellingen'

 

WijnAdmin past zich automatisch aan de ingestelde beeldschermresolutie aan. Desondanks is het mogelijk dat schermen en letters als te klein worden ervaren. Binnen de grenzen van 80 - 130% kan daarom de weergave worden verkleind c.q. vergroot. De actuele weergavefactor wordt getoond op het hoofdmenu.

 

 

Ter informatie:

Tijdens de start controleert WijnAdmin de ingestelde beeldschermresolutie en past de grootte van schermen en letters daarop aan. WijnAdmin is getest voor een groot aantal resoluties tussen 1024x786 tot 1920x1200. Het aantal mogelijke resoluties is echter groot en sommige resoluties zijn daarom niet getest.

 

WijnAdmin is ontworpen voor schermresoluties hoger dan 1024x768 of hoger. Zelfs deze resolutie is een minimum. Gebruik bij lagere resoluties dan 1024x768 wordt sterk afgeraden.

 

Het wijzigen van de beeldschermresolutie wanneer het programma actief is kan leiden tot onvoorspelbare resultaten.