Inhoudsopgave - Index


Het globale wijnoverzicht

 

Het globale overzicht is n van de twee algemene overzichten. Het andere is het  detailoverzicht.

 

Menu-opties: de nummers hierboven corresponderen met de uitleg hieronder; onderstreepte opties zijn links naar een meer uitgebreide toelichting. Invoervelden: Selecteer voor context-sensitieve help het veld waarvoor hulp nodig is en druk dan op F1


In het globale overzicht  kunnen na inschakelen van de EDIT mode de volgende gegevens worden gemuteerd:

 

 

1 Fotovenster

2 Zoek naar een wijnrecord op verschillende kenmerken. Dit is de algemene zoekfunctie van Microsoft Access. Of zoek op wijnnaam.

3 Viewmode of editmode: verhindert wijzigingen of laat deze toe. In editmode is dit veld rood gekleurd. Openen overzicht in view- of editmode kan worden ingesteld in menu Instellingen

Undo maakt wijzigingen ongedaan. Dit werkt op recordbasis, dus als het volgende record is gekozen kunnen wijzigingen in het vorige record niet meer ongedaan worden gemaakt.

4 Filteropties

5 Dupliceren. Dupliceert een bestaand wijnrecord. Het nieuwe record heeft de naam van het oude met de toevoeging "KOPIE" en kan dienen als 'template' voor een nieuwe wijn. De volgende velden worden NIET gekopieerd om vergissingen te voorkomen:

Wijn erbij. Voegt een leeg wijnrecord toe. Een aantal gegevens heeft een 'default' waarde. Bij het invoeren van gegevens kan naar het volgende veld worden gegaan met de TAB-toets of de muiscursor

Wijn eraf. Verwijdert wijn definitief.

6 Start-end. Spring naar het begin of naar het einde van het overzicht.

7 Opent het menu markeringsopties. In dit menu kunnen met gemarkeerde records speciale acties worden uitgevoerd. Voor openen van dit menu eerst de gewenste records markeren, anders doet het menu niets!

8 Open het globale overzicht of n van drie detailformulieren: alle wijngegevens,  standaardgegevens of alleen de proefnotities.

9 Schermkleuren zijn instelbaar voor een groot aantal scherm-elementen. Een persoonlijke voorkeur blijft behouden. originele (default) kleuren kunnen altijd worden hersteld.

Instellingen voor de presentatie van wijngegevens. NB: Voor algemene programma instellingen zie de menuoptie Algemene instellingen van het hoofdmenu.

10 Opslag. Dit opent een overzicht van alle toegewezen opslagruimtes met capaciteit en belegging. Wijzigingen zijn hier geblokkeerd; dit overzicht is bedoeld voor snelle raadpleging.

Dit is hetzelfde overzicht dat je kunt openen met de optie Opslag  in het menu Tabellen en overzichten van het hoofdmenu.

Kelder layout. Opent een (zelf aangemaakt) grafisch bestand.

11 Statistiek. Geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste gegevens van de wijnkelder en het wijnarchief.

Rapporten. Opent een menu waarmee rapporten kunnen worden geconfigureerd en vervolgens bekeken of afgedrukt. 

12 Menu sluit alle overzichten en opent het hoofdmenu. Met Exit sluit je het programma af. Tijdens afsluiten wordt eventueel gearchiveerd en gecomprimeerd.

13 Archiveren van wijnrecords met restaantal nul.

14 Opschriften hebben ook een sorteerfunctie. En keer klikken (pijl naar beneden) is aflopend sorteren, twee keer klikken oplopend sorteren (pijl naar boven)

15 Sorteren meervoudig. Met deze checkbox wordt de functie meervoudig sorteren aan - of uitgezet. Zie verder bij sorteren

 

 

Voor specifieke hulp, bijvoorbeeld bij het invoeren van landen of gebieden, of het kiezen van een opslag, is context-sensitieve help aanwezig. Selecteer het invoerveld waarvoor hulp nodig is en druk dan op F1