Inhoudsopgave - Index


Dit formulier, dat ook kan worden afgedrukt, bevat de basisgegevens van n specifieke wijn. Het wordt geopend vanuit de formulieren Detailoverzicht of  Globaal overzicht 

 

Menu opties

Drie printopties:

 

Instelling voorkeurskleuren formulier. Keuzes blijven bewaard.

 

Edit of View mode (wl of geen wijzigingen mogelijk). Bij selectie van editmode verschijnen er twee andere knoppen:

 

Velden

Voor hulp bij het invullen: selecteer in het programma een van de velden en druk op F1 voor contextgevoelige hulp

 

Statusbalk

Op de statusbalk onderaan het formulier verschijnen wanneer nodig meldingen of waarschuwingen

 

 

Voor een uitgebreide versie van dit formulier zonder proefnotities, zie het formulier Alle wijngegevens. Zie ook het formulier Proefnotities