Inhoudsopgave - Index


Dit formulier, dat ook kan worden afgedrukt, bevat alle proefnotities en waarderingen van n specifieke wijn. Het wordt geopend vanuit de formulieren Detailoverzicht of  Globaal overzicht 

 

 

Menu opties

 

 

De proefnotities (beoordelingsaspecten)

Voor 'uiterlijk', 'smaak' en 'geur en kwalificatie' kunnen per aspect een beoordeling en een kwalificatie worden ingevoerd m.b.v. een 'scroll down list. Ook kunnen gegevens worden ingevoerd die nog niet op de 'scroll down' list voorkomen.

De gegevens op de diverse 'scroll down' lists kunnen worden aangepast via de optie 'Tabellen en Overzichten - Wijneigenschappen' via het hoofdmenu.

 

Er zijn twee speciale tekstvelden, waar meer dan en item kan worden ingevoerd: past bij en kwalificatie. Als je voor n van beide twee of meer items selecteert, verschijnt er een rood kruis rechts naast het invoerveld (hierop klikken opent een overzicht)

 

Er kan een item worden geselecteerd uit de keuzelijst. Om meer items te selecteren: dubbelklik op dit invoerveld.

Selectie van dit veld opent automatisch een keuzemenu

 

 

Tabs

De tab die wordt getoond bij openen van de proefnotities kan worden gekozen met de button 'DEFAULT'

 

 

 

Zoals de naam aangeeft kunnen hier ook verwijzingen worden opgenomen naar een HTML document of een webpagina

 

Statusbalk

Op de statusbalk onderaan het formulier verschijnen wanneer nodig meldingen of waarschuwingen.

 

 

De meeste proefnotities kunnen ook worden ingevoerd in het formulier Wijn 'Alle gegevens'