Inhoudsopgave - Index


Overzichten met wijngegevens die ook kunnen worden gewijzigd, kunnen op twee manieren worden geopend: in viewmode of in editmode. In viewmode zijn alle wijzigingen geblokkeerd om onbedoelde wijzigingen te voorkomen.

Op de overzichten kan met de knoppen   en  de view/edit status worden gewijzigd. Deze knoppen staan op dezelfde plek en als er één zichtbaar is, is de andere dus verborgen. Editmode wordt aangegeven met een rood veld om de keuzeknop.

 

Een keuze voor view- of edit mode blijft behouden tijdens een sessie van WijnAdmin, zodat niet iedere keer bij een formulierwisseling dit opnieuw moet worden gekozen. De keuze kan op ieder overzicht ook weer worden veranderd. Bij sluiten van het programma gaat deze instelling verloren: bij openen van het programma wordt de voorkeurskeuze gevolgd. Deze voorkeur kan worden ingesteld via de menukeuze Instellingen

 

Om te voorkomen dat gelijktijdig wijzigingen in een identiek record kunnen worden gemaakt, wordt een editmode op een overzicht automatisch geblokkeerd bij opening van een wijnformulier. Dit wijnformulier neemt de gemaakte keuze van het overzicht ´over´. Bij sluiten van het wijnformulier wordt de eerder gekozen status van het overzicht weer hersteld.