Inhoudsopgave - Index


Venster voor foto's

 

Foto's en andere afbeeldingen die bij een wijn als link zijn ingevuld, worden in dit venster getoond. Klik 1 x op dit venster om een eventuele foto uit te vergroten. Er wordt dan een apart venster geopend met een grotere afbeelding. Dat venster kan eventueel nog worden vergroot of verkleind. Door nogmaals te klikken op het fotovenster wordt dit aparte venster weer gesloten.

Deze aparte vensters met een vergrote of verkleinde afbeelding 'lopen mee' met de selectie van verschillende wijnen, ook als van overzichtsformulier wordt gewisseld. De laatst gekozen 'zoomfactor' blijft bewaard als voorkeurkeuze.

 

De volgende opties zijn mogelijk:

 

 

Toelichting:

 

1  Saint Emilion etc: Default afbeelding van een wijnetiket

2  Fles met vraagteken: De bij deze wijn ingevulde foto(link) is niet gevonden. Plaats de afbeelding terug in de opgegeven folder, wijzig de folder -> dubbelklik op het veld afbeelding, of verwijder de foutieve link

3  No picture: Er is bij deze wijn geen afbeelding opgegeven

4  Afbeelding kan niet worden geopend: Afbeelding is gevonden maar er is een fout opgetreden bij het importeren. Mogelijke oorzaken:

5  Het automatisch tonen van foto's is uitgezet In dit geval kunnen foto's apart worden opgeroepen als de button wordt weergegeven