Inhoudsopgave - Index


Een opslag is iedere plaats waar wijn kan worden opgeslagen en die voorzien is van een unieke identificatie. Deze identificatie bestaat meestal uit een letter/cijfer combinatie, maar alleen letters of cijfers kan ook. In WijnAdmin bestaat een 'opslag' uit de volgende elementen:

 

 

Opslaggegevens kunnen worden ingevoerd of gewijzigd via de optie Wijzig tabellen - Opslaglokaties van he hoofdmenu

 

De opslag 'Geen' hoort bij het programma en kan niet worden gewijzigd