Inhoudsopgave - Index


Een tabel is een verzameling van bij elkaar horende gegevens. Het programma gebruikt tabellen om gegevens op te slaan en te presenteren in een (scherm)formulier of overzicht  Een tabel bestaat uit records

Voorbeelden van tabellen:

 

 

 

WijnAdmin gebruikt voor onderstaande gegevens twee soorten tabellen: een defaulttabel en een gebruikerstabel.

 

 

Bij eerste installatie van Wijnadmin zijn de gegevens in de default tabel en de gebruikerstabel identiek. Als je gegevens toevoegt, verwiijdert of wijzigt gebeurt dat altijd in de gebruikerstabel. Die zal daardoor gaan afwijken van de defaulttabel. De default tabel kun je alleen gebruiken om records terug te zetten of eventueel om de beginsituatie te herstellen. Dit kan via menu-opties op de overzichten, die je opent vanaf de optie Instellingen op het hoofdmenu. De default tabel kun je dus niet rechtstreeks gebruiken. Je kunt hem wl inzien.

 

Bij een update van WijnAdmin worden alle default tabellen n op n vervangen door nieuwe versies. De gebruikerstabel wordt aangevuld met records uit de nieuwe default tabel die er nog niet in staan. Zelf aan de gebruikerstabel toegevoegde records blijven staan. Nieuwe default-records met dezelfde naam als inmiddels zelf ingevoerde records worden NIET overgezet; zie daarvoor het topic gegevens terugzetten uit de default-tabel