Inhoudsopgave - Index


 

Fautmeldingen - Ondersteuning  

 

WijnAdmin is getest met veel verschillende besturingssystemen en Access versies. Desondanks kunnen fouten optreden: fouten in het WijnAdmin programma (een combinatie van gegevens en omstandigheden die niet is voorzien), een fout in Microsoft Access, installatie in een programmafolder met onvoldoende gebruikersrechten,  een 'beschadigde' database door onjuist afsluiten van de computer, etc. Een bron van foutmeldingen kan ook zijn een verkeerd verlopen registratie of het achteraf verwijderen of veranderen van registratiebestanden.

 

 

Fouten die optreden worden als volgt gemeld:

 

 

De informatie onderaan het venster geeft de bron van de fout aan en of de fout al is gemeld aan de WijnAdmin helpdesk.

 

 

 

 

Als een fout zich herhaalt verschijnt de optie 'Rapporteren'. Hiermee wordt de fout automatisch via email aan de WijnAdmin helpdesk verzonden. Als automatische verzending per email niet mogelijk is, verzend dan zelf een email met een foutomschrijving. Zeker als een fout zich herhaalt, is het zinvol om die te rapporteren.

 

 

Een aantal specifieke foutmeldingen met mogelijke oorzaken is in deze helpfile beschreven. Zie de onderwerpen van het hoofdstuk 'Fouten en problemen'