Inhoudsopgave - Index


 

Resources error (WIndows))

 

 


Deze melding van WijnAdmin duidt op het ontbreken van delen van de VB6-bibliotheek. De ontbrekende files worden aangegeven, maar wellicht is het overzicht niet compleet, omdat alleen op de belangrijkste files wordt gecontroleerd.

 

Toelichting:

WijnAdmin maakt - net zoals veel andere Microsoft (Access) toepassingen - gebruik van een WIndows 'bibliotheek' voor 'Visual Basic applications' (VB6). Deze bibliotheek bestaat uit een aantal programmafiles met de extensies DLL en OCX in de Windows System32 folder. De VB6 bibliotheek maakt sinds WIndows 98 deel uit van de standaard Microsoft installatie en moet dus op de PC aanwezig zijn. Het kan echter voorkomen dat er door het (foutief) verwijderen van programma's of anderszins delen zijn verdwenen. Bovendien is met ingang van Windows Vista de support van Microsoft voor VB6 iets verminderd en worden tijdens de installatie van Windows niet alle VB6-files meer standaard geļnstalleerd (ze zijn overigens wel allemaal getest met Windows Vista en Windows 7)

 

Bij de installatie van WijnAdmin worden overigens de belangrijkste VB6 files mee-geinstalleerd.

 

Wat te doen:

Om dit probleem op te lossen moeten de ontbrekende VB6 bestanden worden (her)geinstalleerd in de WIndows System folder. Let op: voor sommige van deze files is het in de folder plaatsen niet voldoende; ze moeten ook worden 'geregistreerd'

Al deze bestanden kunnen vanaf de Microsoft website worden gedownload.

 

Je kunt dit melden aan WijnAdmin support, onder vermelding van WijnAdmin versie en type, de Windows versie en de lijst met ontbrekende files.