Inhoudsopgave - Index


 

Code AL3 - niet geregistreerd

 

 


 

Deze melding betekent dat tijdens de eerste installatie de registratiefiles van WijnAdmin niet correct binnen WIndows zijn geregistreerd. Een mogelijke oorzaak kan zijn het installeren onder onvoldoende gebruikersrechten. Het programma kan niet functioneren en herinstallatie is de enige optie. Zie ook onder registratieproblemen