Inhoudsopgave - Index


 

Problemen met registratie

 

Algemene registratieprocedure: klik HIER

 

 

 

Registratie is (eerste keer) niet mogelijk

 

Als er na het invoeren van de per email ontvangen registratiecode geen melding verschijnt dat de registratie is verwerkt of het programma sluit af, open het programma opnieuw. Als dit niet lukt:

 

 

Als dit geen oplossing biedt, stuur dan een email naar support@wijnadmin  

 

 

Registratie is verlopen

 

Bij het wijzigen van het hoofdversienummer van WijnAdmin is een nieuwe registratie nodig. Registratiecodes voor WijnAdmin zijn verder onbeperkt geldig

 

 

 

Registratie was in orde maar is plotseling ongeldig

 

Het programma heeft na eerste registratie normaal gefunctioneerd en plotseling verschijnt er een foutbericht zoals:

 

 

   

 

 

Mogelijke oorzaken:

 

 

Oplossingen:

 

 

 

Speciale licentie wordt geweigerd

 

U heeft een speciale licentie ontvangen in de vorm van een persoonlijke licensefile (wijnadmin.lic) en na het openen van het programma komt er een foutmelding of de code wordt geweigerd.

 

- stuur een email aan support@wijnadmin.nl onder vermelding van bijzonderheden

 

- ga na of wijnadmin.lic is beschadigd en of er wijzigingen zijn aangebracht in de tekst.

- vervang de licensefile door een eerder gemaakte backup.

- verwijder de licensefile geheel (sla deze tijdelijk elders op). Start het programma opnieuw. WijnAdmin opent automatischhet registratieformulier. Vraag een nieuwe registratie aan per email en vermeld daarbij dat het een speciale registratie betreft.

 

 

Windows Vista

 

Indien onder WIndows Vista de User Account Control (UAC) is ingeschakeld - dit is de standaard instelling die door Microsoft wordt aanbevolen - zullen sommige programma's tijdens installatie of gebruik problemen kunnen geven. Dit geldt ook en met name voor Microsoft (!) Access databases die via een 'link' het programma MSAccess.exe opstarten.

Vanaf versie 3.12 zijn in WijnAdmin aanvullende maatregelen genomen om deze problemen te vermijden. Desondanks enige tips en opties:

 

 

Windows 7, 8 en 10

 

Zie onder Windows Vista. Overigens komen deze problemen hier nie of nauwelijks meer voor.

 

 

Zie ook:

Het programma registreren

De registratieprocedure