Inhoudsopgave - Index


Het installeren van het ARPA SD veiligheidscertificaat in Access 2003

 

DISCLAIMER: Deze procedure is door ARPA SD getest en maakt deel uit van de standaard opties van Microsoft Office. Alle veiligheidsinstellingen die je wijzigt of aanbrengt in MS Access zijn en blijven echter volledig voor eigen risico.

 

Algemeen

 

Doe dit alleen als Wijnadmin is gedownload van de Wijnadmin website. Het programma is voorzien van een veiligheidscertificaat. Dit certificaat is niet gewaarmerkt door een onafhankelijke "Certificerings-autoriteit", maar uitgegeven door ARPA SD om WijnAdmin onder MS Access zonder irriterende waarschuwingen te kunnen gebruiken.

 

Access 2003

De voorbeelden zijn voor de Engelse versie maar verlopen in de Nederlandstalige versie op dezelfde manier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Indien deze procedure niet helpt, heeft Access wellicht automatisch een verkeerde opslaglokatie toegewezen. Kies in dat geval de tweede optie en kies voor "Trusted Root Certification Store" (of het Nederlandse equivalent)

 

 

 

 

 

 

 

Het certificaat is nu succesvol geļmporteerd. Sluit WijnAdmin/MS Access. Start het programma opnieuw op. Het volgende scherm verschijnt:

 

 

 

Zie ook:

Macrobeveiliging Access 2003