Inhoudsopgave - Index


Het installeren van het ARPA SD veiligheidscertificaat in Access 2007

 

DISCLAIMER: Deze procedure is door ARPA SD getest en maakt deel uit van de standaard opties van Microsoft Office. Alle veiligheidsinstellingen die je wijzigt of aanbrengt in MS Access zijn en blijven echter volledig voor eigen risico.

 

 

Algemeen

 

Doe dit alleen als WijnAdmin is gedownload van de Wijnadmin website. Het programma is voorzien van een veiligheidscertificaat. Dat certificaat is niet gewaarmerkt door een onafhankelijke "Certificerings-autoriteit" maar uitgegeven door ARPA SD om WijnAdmin onder MS Access zonder irriterende waarschuwingen te kunnen gebruiken.

 

 

Access 2007

De voorbeelden zijn ontleend aan de Engelstalige versie, maar in de NL versie verloopt dit analoog

 

Als WijnAdmin voor de 1e keer wordt geopend verschijnt de volgende mededeling:

 

 

Druk op 'Details van handtekening weergeven':

 

 

Druk op 'View certificate'

 

 

Druk op Install certificate'. (Doe dit alleen als U het programma van de website www.wijnadmin.nl hebt gedownload) )

 

 

Druk op 'next'

 

 

Accepteer de standaardoptie 'Automatically select the certificate store...' en druk op 'next'

NB: Indien deze procedure niet helpt, heeft Access wellicht automatisch een verkeerde opslaglokatie toegewezen. Kies in dat geval de tweede optie en kies voor "Trusted Root Certification Store" (of het Nederlandse equivalent)

 

 

Druk op 'finish' om de wizard af te sluiten en het certificaat te importeren

 

 

Druk op 'yes'

 

 

Druk op 'Alles van uitgever vertrouwen' of op 'openen'  (in het laatste geval verschijnt de melding opnieuw als WijnAdmin wordt heropend)

 

 

Zie ook:

Makrobeveiliging Access 2007