Inhoudsopgave - Index


Het installeren van het ARPA SD veiligheidscertificaat in Access 2010

De voorbeelden zijn ontleend aan de Engelstalige versie, maar in de NL versie van Office 2010 verloopt dit analoog. 

 

DISCLAIMER: Deze procedure is door ARPA SD getest en maakt deel uit van de standaard opties van Microsoft Office. Alle veiligheidsinstellingen die je wijzigt of aanbrengt in MS Access zijn en blijven echter volledig voor eigen risico.

 

 

 

Selecteer [show signature details], vervolgens [view certificate] en dan [install certificate]. Volg de aanwijzingen van de wizard die wordt gestart. In het volgende scherm: kies NIET [automatically select]. maar [place all certificates in the following store]. Kies dan voor de optie [trusted root certification authorities]. Zie hieronder.

 

 

Selecteer [next], bevestig eventuele vragen en sluit af.

 

 

Zie ook:

Macrobeveiliging Access 2010