Inhoudsopgave - Index


Het installeren van het ARPA SD veiligheidscertificaat in Access 2013

De voorbeelden zijn ontleend aan de Engelstalige versie, maar in de NL versie van Office 2010 verloopt dit analoog. 

 

DISCLAIMER: Deze procedure is door ARPA SD getest en maakt deel uit van de standaard opties van Microsoft Office. Alle veiligheidsinstellingen die je wijzigt of aanbrengt in MS Access zijn en blijven echter volledig voor eigen risico.

 

 

 

Druk op 'click for more details'

 

 

 

 

Selecteer  [enable all content] en vervolgens [ advanced options]

 

 

Selecteer [trust all documents form this publisher] en druk op [OK]

 

 

 

Zie ook:

Macrobeveiliging Access 2013linkID=9090}