Inhoudsopgave - Index


Update onjuist versienummer

 

 

Normaal gesproken hebben het programma en de wijnkelder altijd hetzelfde versienummer. ¹)

Na het installeren van een update heeft de vorige wijnkelder (die in de folder is achtergebleven) een lager versienummer dan het programma. In dat geval zal WijnAdmin een update uitvoeren. Daarvoor is een aparte database met updategegevens nodig. Deze update-database wordt bij iedere installatie van WijnAdmin in de installatiefolder geplaatst. ²)

 

Een update database heeft hetzelfde versienummer als het nieuw geļnstalleerde programma. Deze melding betekent dat er een oude updatedatabase is achtergebleven (of handmatig is toegevoegd).

 

Zet de juiste update database terug of installeer opnieuw. Het juiste updatebestand wordt dan weer automatisch in de folder geplaatst.

 

 

Zie ook:

Geen updatebestand gevonden

Het installeren van updates

 

 

¹) De programmadatabase eindigt op .mde, de gegevensdatabase op .mdb

 

²) De naam van de update database bevat de tekst "update" en het volledige versienummer van de installatieversie. Bijvoorbeeld: WijnAdmin410_update.mdb