Inhoudsopgave - Index


Compatibiliteit

 

WijnAdmin versie 4 is getest met alle Access versies vanaf Access 2003 tem Access 2013 en onder Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10.

 

In de volgende speciale gevallen zijn er beperkingen bij het gebruik van WijnAdmin:

 

Access

WijnAdmin werkt (nog) niet met Access 64bits versies. Bij openen van het programma wordt hierop gecontroleerd (NB WijnAdmin werkt wél met Windows 64 bits versies)

 

WijnAdmin werkt NIET samen met deze versie. Wel met de versies vanaf ServicePack 1

 

Rapporten met twee groeperingen zijn geblokkeerd in het programma; rapporten met één groepering functioneren wel. In zeldzame (!) gevallen is geconstateerd dat het programma "crasht" bij een uitgebreid rapport, maar dit is onder Access 2007 met ServicePack 1 niet het geval.

 

Dit programma dat optioneel wordt geïnstalleerd als Microsoft Access niet op de PC is geïnstalleerd, werkt alleen met Windows XP ServicePack 2 of hoger en met Windows Vista

 

Geen bijzonderheden

 

Windows

Er zijn enige beperkingen die over het algemeen zijn terug te voeren op het (te) ver doorgevoerde beveiligingsconcept van Vista:

 

Vanaf Vista wordt WinHelp door Microsoft niet meer ondersteund en wordt het gebruik ontmoedigd.  Voor Windows Vista, 7 en 8 is het nog mogelijk om de WinHelp file te downloaden van de Microsoft website (meeleveren met applicaties is door Microsoft verboden). WijnAdmin is hieraan aangepast, zowel WinHelp als HTML help wordt meegeleverd. 

 

 

 

Het is sterk aan te raden ieder versie van Microsoft Office-Access steeds te voorzien van de laatste updates en het laatste ServicePack