Het programma zelf

Het programma/de database is geschreven in VBA (Visual Basic for Applications), dat deel uitmaakt van het pakket Microsoft Access for Windows Developer Version. Er zijn geen specifieke bibliotheken nodig behalve DAO versie 3.6. Weet U niet wat dit is, geen zorgen. Het installatieprogramma zoekt ernaar en biedt zo nodig aan om deze bibliotheek via internet te installeren.

Bestanden

Dit software pakket bestaat uit de volgende bestanden:

 

Het programma werkt alleen als op de computer het programma Microsoft Access is geïnstalleerd, of wordt geïnstalleerd (met de WijnAdmin runtime versie).

Hierin staan alle gegevens die door het programma worden gebruikt (landenoverzichten, wijnstreken etc) en alle ingevoerde wijngegevens (wijnkelder). Dit bestand moet in dezelfde folder staan als het hoofdprogramma.

Hierin staan alle gegevens die nodig zijn om vorige wijnkelders van een update of upgrade te voorzien. Verwijderen van deze file maakt updates en upgrades dus onmogelijk..

Dit is een plattegrond van een (uw) wijnkelder, met bijvoorbeeld de naamgeving en plaats van de wijnrekken. Het programma is gebaseerd op een systeem waarbij ieder wijnrek een letter krijgt en de verschillende "etages" een cijfer (dus bijvoorbeeld A1, A2 en A3), maar natuurlijk kan iedereen zijn eigen voorkeur volgen. Omdat iedere wijnkelder anders is, moet dit bestand door de gebruiker zelf worden aangemaakt met een teken- of grafisch programma zoals Paintshop, Photoshop ed. De naam en de folder van dit bestand kunnen in het menu “plaats van de bestanden” worden gewijzigd. Aanmaken van dit bestand is uiteraard facultatief!

Het tekstbestand dat U nu leest

Versie-informatie

Voorbeeldfoto's van wijnetiketten. Deze foto's horen bij wijnvoorbeelden (demo's)

Iconfile voor het programma

De helpfiles van het programma.

Benodigde systeemfiles worden door het installatieprogramma automatisch geïnstalleerd

Start - en afsluit geluiden


© Wijn Administrator - ARPA Software Design

Laatst gewijzigd 17 september 2013