Beperkingen van de evaluatieversie

De evaluatieversie van WijnAdmin beschikt over dezelfde functies als het geregistreerde programma behalve:

- Er is een tijdslimiet aan het gebruik (4 weken of langer)
- Het aantal verschillende wijnen dat kan worden opgeslagen is beperkt tot een maximum
- Backups van tabellen kunnen worden gemaakt en ingezien maar niet worden teruggezet
- Updates en upgrades zijn niet mogelijk

Na herinstallatie van een evaluatieversie vervalt de resterende evaluatieperiode. Indien dit is gebeurd kan een tijdelijke registratiecode worden aangevraagd via de registratiepagina van het programma.

Registratie

Voor gebruik na de evaluatieperiode moet WijnAdmin worden geregistreerd. Het registratieproces omvat drie stappen:

  1. Invullen van gebruikersgegevens in het registratiescherm van het programma en vervolgens verzenden van een email met de registratieaanvraag (let op: de registratie wordt altijd aangevraagd vanaf de computer waarop het programma moet worden gebruikt)
  2. Betaling van de registratiekosten (zie onder betaling) onder vermelding van het ordernummer. Dit ordernummer staat in de email van de registratie-aanvraag.
  3. Invullen van de per email ontvangen licentiecode in het registratiescherm.

Zie de helpfile onder Registratieformulier voor een complete beschrijving van het registratieproces.

Een geregistreerde versie is computergebonden en kan onbeperkt worden gebruikt. WijnAdmin werkt dus niet met 'abonnementen' die regelmatig tegen betaling moeten worden verlengd. U krijgt ook ondersteuning per email wanneer dat nodig is. Lees vóór het vragen van support wel eerst de helpfile

Na verzending van de email met de registratie-aanvraag en betaling ontvangt U de licentiecode per email. Normaliter duurt dit proces maximaal enige werkdagen; uitzonderingen hierop worden op deze website gepubliceerd. De registratiecode (licentie) wordt verzonden aan hetzelfde email adres waarmee de registratie-aanvraag is verzonden!

Bijzondere gevallen:

PRIVACY

Die schrijven wij met HOOFDLETTERS. Niemand behalve ARPA SD krijgt kennis van verstrekte gegevens en er volgt dus ook geen spam of ongewenste aanbiedingen van derden. Om ondersteuning te kunnen bieden en informatie te geven over programma-upgrades kunt U incidenteel een email ontvangen; U kunt zich hiervoor desgewenst afmelden. Zie daarvoor de email met de registratiecode.

Op alle gebruik van deze software is de licentie-overeenkomst van kracht die op deze site kan worden ingezien en die ook deel uitmaakt van het programma


© Wijn Administrator - ARPA Software Design

Laatst gewijzigd op 20 januari 2016