Versie overzicht

Versie 4.42 juli 2016 - Onderhoud

Hersteld: Fout tijdens duplicering records: soms werd het verkeerde record gedupliceerd. Merking[KOPIE] houdt nu rekening met de gekozen wijnnaam-weergave
Verbeterd: Update van tabel met prefixes voor wijnnaam weergave, zoals Domaine, Chateau etc
Hersteld: Fouten bij selectie van cepages in overzicht (na dubbelklik op cepageveld in wijnformulieren):
   En cepage, als daaraan een percentage was toegekend, werd ten onrechte gepresenteerd als niet voorkomend in de cepagetabel
   Bij openen van de cepagelijst werden 'nul-percentages' weergegeven met het cijfer 0 of blanco (nu alleen blanco velden)
   Cepage-overzichten worden nu automatisch gesloten als het wijnformulier wordt gesloten
   Cepage-overzichten blijven nu 'on top' van aanroepend wijnformulier
Verbeterd: Bladeren door de records in overzichten met de UP/DOWN pijl ook mogelijk als een wijnformulier 'on top' is geopend
Hersteld: Appellationoverzicht diverse fouten hersteld.
Hersteld: Wijngebieden overzicht diverse fouten hersteld
Hersteld: in het overzicht wijngebieden opende de beschrijving van de gebieden achter het overzicht.


Versie 4.41 mei 2016 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld: Fout tijdens archivering bij namen van afbeeldingen met een apostrophe
Toegevoegd: Nieuwe keuze onder instellingen voor archivering: wat moet er gebeuren met evt toegewezen afbeeldingen
Hersteld: Popups zoals cepages, wijnproducenten etc verdwenen bij wisseling van wijnrecord in overzichten naar de achtergrond
Hersteld: Bij invoer van een nieuw wijnrecord werden bij opname van een nieuwe cepage in de tabel de al ingevoerde gegevens gewist
Hersteld: Diverse fouten bij invoer leverancier. Veld 'wijngebied' toegevoegd op overzicht. Directe toevoegingen geblokkeerd.
Hersteld: Bij keuze voor hernummering records in menu Instellingen werden demo-records ook genummerd.
Verbeterd: Zolang invoerformulieren zijn geopend, zijn andere formulieren en menu's nu gedeactiveerd
Verbeterd: Sommige vensters werden te klein bij instelling van een gereduceerde formulier- en lettergrootte
Verbeterd: Venstertje 'cepages' dat 'meeloopt' met records kan nu ook worden geopend bij 1 toegewezen cepage
Verbeterd: Na invoer van een nieuwe wijn wordt deze automatisch op het overzicht geselecteerd
Toegevoegd: Rechtstreeks aanmaken van nieuw record in archief is geblokkeerd, alternatief is nu in menu markeringsopties
Gewijzigd: Afsluiten via icon taakbalk slaat automatische archivering over (dialogen niet beschikbaar voor bevestiging)
Toegevoegd: In overzichten kan nu met de pijltjestoets (up/down) het volgende of vorige record worden geselecteerd
Hersteld: Fout bij filteren: er werd gevraagd om een waarde voor veld txtTxtToSearch in te vullen (build 2)


Versie 4.40 januari 2016 - Onderhoud en functionaliteit

Toegevoegd: Controle op Access 64 bit (wordt nog niet ondersteund)
Toegevoegd: Verbeterde zoekfunctie
Hersteld: Terugkeer naar in overzicht geselecteerde record bij sluiten wijnform 'basisgegevens'
Hersteld: Fout bij tonen van landen/wijngebieden/wijnstreken met het teken - in de naam (bijv Nieuw-Zeeland)
Verbeterd: Invoer van nieuw wijnrecord (invoer cepages en annulering invoer)
Verbeterd: Sorteeroptie voor wijnnamen wordt nu automatisch doorgevoerd voor wijnkelder én het archief
Hersteld: Bij herinstallatie na een verlopen evaluatie werd een nieuwe wijnkelder niet herkend (hersteld in build 2)


Versie 4.30 november 2015 - Onderhoud en functionaliteit - grote revisie

Hersteld: Installatieproces. Geen gedwongen exit meer en aangepast aan Access 2013
Hersteld: Controle van aan een wijn toegewezen nieuwe cepage gaf incidenteel een foutmelding
Hersteld: Rapporten zijn nu primair toegewezen aan de default-printer. Dit verhindert (achter het scherm verborgen) popups van de MS Access-printerdialoog waardoor het programma niet meer reageert op input
Hersteld: Fouten bij het opnemen en verwijderen van voorbeeld wijnrecords.
Hersteld: Bij tabeloverzichten verscheen de helpfile achter het overzicht in plaats van 'on top'
Hersteld: Volgnummers van records. Incidenteel werd niet automatisch een volgnummer toegewezen.
Hersteld: Bij invoer van meervoudige cepages ZONDER percentages werd ten onrechte toch een %-teken ingevuld
Hersteld: Niet alle wijngebieden werden getoond in het overzichtsrapport wijngebieden
Hersteld: Fout bij update: Vanaf v4.10 werden de DEFAULT-tabellen niet vervangen. Na update v4.30 zijn er wellicht veel nieuwe gegevens zichtbaar!
Hersteld: Fout bij terugzetten van gebieden vanuit de standaardtabel naar de in gebruik zijnde tabel(in plaats van de selecties werden alle ontbrekende gebieden teruggezet)
Hersteld: Fout in menu 'Algemene instellingen' waardoor hoofdmenu niet correct werd afgesloten
Hersteld: Fout in module die resolutie aanpast aan de schermresolutie, waardoor soms formulieren 'leeg' werden geopend
Hersteld: Fout in dupliceren van record waardoor (soms) het nieuwe record door het programma niet werd gevonden
Hersteld: Bij wijzigen van een land werd een negatief antwoord op een controlevraag beloond met dezelfde vraag (!)
Hersteld: Gemarkeerde records vanuit archief verplaatsen gaf foutmelding bij wijnrecords met apostrophe in de naam
Hersteld: Fout in updatemodule (instellingen 'invoer opslaan in tabel')
Hersteld: Diverse kleinere bugs
Verbeterd: Opname van dubbele items in de voorkeurstabel is geblokkeerd (failsafe)
Verbeterd: Een fout bij controle of aanmaken van een logfile leidt nu tot een aparte foutmelding en breekt niet de gehele archivering af
Verbeterd: Als voor een wijn een gebied, streek, appellation, producent of leverancier is geselecteerd, wordt dit item bij openen van het betreffende overzicht als eerste getoond (de beschrijving is meteen aan te klikken)
Verbeterd: Invoeren van eeen nieuw wijnrecord: foutcontrole en enige kleine fouten hersteld. Incidentele problemen met opslaan van een nieuw record moeten hiermee zijn verholpen.
Verbeterd: Het menu voor het wijzigen van de plaats van de bestanden: er is een optie toegevoegd om de standaardfolder voor kaarten zelf te wijzigen
Verbeterd: Toevoegen van een wijnstreek als deze al is toegewezen (aan hetzelfde gebied) wordt nu geblokkeerd
Verbeterd: Inzien en wijzigen van producentgegevens. Wijziging: bij iedere producentnaam moet nu ook het land worden ingevuld.
Verbeterd: Inzien en wijzigen van leverancier gegevens
Verbeterd: Opties voor het zelf inzien en terugzetten van gegevens uit de default-tabellen voor appellations, wijngebieden, wijnstreken en cepages zijn uitgebreid en verbeterd.
Verbeterd: Menu printopties.
Verbeterd: De markering van gemarkeerde records wordt met een gele kleur aangegeven zodat ze beter worden herkend
Verbeterd: Nieuwe beschrijving van wijnland Algerije, met meer achtergrondinformatie.
Verbeterd: Hulp oproepen met F1 kan nu in alle overzichten zonder helpknop. Help kan met deze knop ook worden gesloten (alleen HTML). Zie de helpfile voor details.
Verbeterd: Popup berichten hebben een beter format en kunnen nu ook tussentijds worden gesloten (klik op popup)
Verbeterd: Schermflikkering op overzichten bij recordwisseling is gereduceerd (zie de helpfile)
Verbeterd: Wijnformulieren zijn iets vergroot waardoor gegevens in comboboxen (uitklaplijsten) beter zichtbaar zijn
Verbeterd: Geopende foto's op overzichten behouden hun positie op het scherm bij wisselen van record
Verbeterd: Zoeken naar (grafische) bestanden: compatibiliteit met alle Access versies
Verbeterd: Bij terugplaatsen van een tabelbackup wordt een kopie van de te vervangen tabel teruggeplaatst bij fouten
Verbeterd: Fotolinks toevoegen aan gemarkeerde wijnrecords
Verbeterd: Opties voor maken, inzien en terugzetten van tabelbackups zijn verbeterd (tevens enige fouten hersteld)
Verbeterd: Comprimeeropties toegevoegd en menu verbeterd.
Toegevoegd: Kaarten kunnen nu behalve voor landen ook voor wijngebieden, wijnstreken en appellations worden opgeslagen en getoond.
Toegevoegd: Links naar kaarten van landen of wijngebieden kunnen nu behalve de defaultwaarde jpg ook verwijzen naar kaarten in gif, bmp of png format.
Toegevoegd: Nieuwe kaarten van landen en wijngebieden
Toegevoegd: Wijngebieden en wijnstreken van Oostenrijk, met beschrijvingen
Toegevoegd: Wijngebieden Frankrijk
Toegevoegd: Veel Italiaanse cepages en appellations, inclusief beschrijvingen.
Toegevoegd: Door het opnemen van de wijngebieden van Nieuw-Zeeland en de wijnkaart van Nieuw-Zeeland, is een omissie vanaf het begin van het programma hersteld.
Toegevoegd: Automatisch tonen van uitklaplijsten in combo(selectie)boxen - instelbaar met voorkeursinstelling
Toegevoegd: Hoofdmenu kan nu naar de taakbalk worden verplaatst (minimize) - met opties
Bijgewerkt: De helpfile is grondig herzien en bijgewerkt.
Gewijzigd: Het verwijderen van standaard landen is niet langer mogelijk om fouten te voorkomen. Zelf toegevoegde landen kunnen natuurlijk wél worden verwijderd.
Update: Windows 10. Een aantal functies is aangepast


Versie 4.20 oktober 2014 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld : Kleine fouten in update module (gevolg: mogelijke foutmeldingen tijdens een update naar v4.10)
Hersteld : Fout in menu wijninstellingen: keuze tussen overzichten in VIEW of EDIT mode genereerde een foutmelding
Hersteld : Fout in menu wijninstellingen: keuze tussen foto's tonen of verbergen genereerde een foutmelding
Hersteld : In overzichten synchronisatie hersteld van geopende foto's/afbeeldingen met geselecteerde records (liep soms een stap achter of een niet aanwezige foto werd niet gemeld)
Hersteld : Bij switch tussen globaal- en detailoverzicht werd het gekozen wijnrecord niet bewaard indien een wijndetailformulier was geopend
Verbeterd: Bij verwijderen van een individueel rapport worden nu ook de bijbehorende sorteergegevens verwijderd (overigens niet zichtbaar voor gebruiker)
Gewijzigd: Een aantal popup-berichten is vervangen door statusmeldingen onderaan de overzichten
Verbeterd: Waarschuwing toegevoegd bij dubbelklik op cepageveld als nog geen land is ingevuld
Verbeterd: Waarschuwing (bevestiging) toegevoegd bij verwijderen van een nieuw wijnrecord
Verbeterd: Een andere instelling van formulier- en lettergrootte geldt nu ook voor popupschermen met foto's/afbeeldingen
Verbeterd: Alle popup schermen voor foto's passen zich nu aan aan de verhoudingen van de geladen foto
Aangevuld: Complete herziening van wijngebieden en wijnstreken Zuid-Afrika
Aangevuld: Wijngebieden Duitsland zijn gecompleteerd
Aangevuld Italiaanse cepages
Toegevoegd: Extra groot scherm voor inzoomen op foto's of kaarten
Toegevoegd: Optie (overzichten van wijngebieden en wijnstreken) om alle records te vervangen door de default-tabelgegevens. Zie helpfile voor details.
Toegevoegd: Mogelijkheid tot uitvergroten van commentaarveld in formulier Wijnproducenten (dubbelklik op veld)
Toegevoegd: Kaarten wijngebieden van verschillende landen. Deze zijn door gebruiker te wijzigen en aan te vullen. Zie helpfile onder 'Landenoverzicht' voor bijzonderheden


Versie 4.10 juni 2014 - Onderhoud en functionaliteit

Verbeterd : Presentatie van archiveringsopties en -menu's
Verbeterd : Menu rapporten. Presentatie is verbeterd en voor ieder rapport blijft een eerder gekozen groepering en sortering bewaard
Verbeterd : Popups voor Proefnotities en Herkomstinformatie (te openen met dubbelklik op veld om alle data te laten zien)
Verbeterd : Invoer van meervoudige cepages
Verbeterd : Filterfunctie op wijnoverzichten. Filteren is nu ook mogelijk op lege velden, op kleiner dan, groter dan en ongelijk aan. Zie de beschrijving in de helpfile
Aangepast : TAB stops invoerformulieren
Gewijzigd : Lay-out van de drie wijnformulieren basisgegevens, alle gegevens en detailoverzicht (veld 'prijsinfo' toegevoegd)
Gewijzigd : Wijzigen van individuele producentgegevens kan nu ook direct vanuit wijnformulieren, hoeft niet meer via hoofdmenu/tabelopties. Ook het invoerscherm en de invoer van producentgegevens zijn verbeterd
Toegevoegd: Een overzicht leveranciers
Toegevoegd: Een ingesteld filter kan nu ook op de statusbalk worden getoond (handig bij lange filters)
Toegevoegd: Optie om voorkeur in te stellen voor tabelopslag van nieuw ingevoerde producent, leverancier, wijngebied, wijnstreek, appellation en cepage (ja, nee of na bevestiging)
Toegevoegd: Een veld 'Prijsinfo' voor toelichting op wijnprijzen
Toegevoegd: Aantal wijngebieden, wijnstreken en cepages toegevoegd en gewijzigd
Toegevoegd: Ingestelde filters op wijnoverzichten kunnen nu ook op individuele rapporten worden toegepast
Hersteld : Fout waardoor bij start programma HTML help niet correct werd geopend
Hersteld : Onjuiste statusmeldingen bij wijziging van appellation
Hersteld : Na invoer of wijzigen van een appellation werden de daarbij horende cepages niet altijd automatisch ingevuld
Hersteld : Fout in datumnotatie registratiecontrole, waardoor onjuiste waarschuwing voor einde evaluatieperiode of foutmelding werd veroorzaakt
Hersteld : Bij selectie van een appellation (bij invoer van nieuwe wijn) liep het programma schijnbaar vast. Oorzaak: verborgen testvenster (verwijderd). Al hersteld vanaf versie 4.02 build 3.
Hersteld : Invoer van appellation in algemeen overzicht (foutmelding syntax en geen optie voor bewaren van een nieuwe appellation)
Hersteld : Bij invoer van een te korte cepage en appellation werd niet alleen het invoerveld leeg gemaakt maar werden ook alle andere ingevulde items verwijderd. Irritant.
Hersteld : Invoeren van meervoudige cepages tijdens invoeren van nieuw wijnrecord was geblokkeerd, is nu mogelijk.
Hersteld : Diverse kleine verbeteringen
Helpfile is herzien en aangevuld


Versie 4.02 januari 2014 - Onderhoud
Hersteld : Alleen build 3 (zelfde versienummer) storend testbericht waardoor bij invoering appellation programma niet meer reageerde op invoer (vooruitlopend op versie 4.10)
Hersteld : Probleem tijdens archiveren. De foutmelding verwees naar het catalogusnummer (dat item is niet meer in gebruik)
Verbeterd : De invoer bij sommige datumvelden was gecentreerd; nu start in alle datumvelden de invoer (cursor) links
Hersteld : Bij een geopend globaal overzicht was bij een tevens geopend wijnform 'basisgegevens' een switch naar het wijnform 'alle gegevens' niet mogelijk
Verbeterd : Als het aantal resterende wijnflessen op nul is gezet, blijft nu de toegekende opslag nog zichtbaar totdat de overzichten worden gesloten
Hersteld : Foutieve opening van 'opslagoverzicht voor één wijn'
Gewijizigd : Het maximale aantal flessen per wijn bedraagt nu 120
Verbeterd : Blokkeren of vrijgeven van formulieren (EDIT en VIEW mode) bij wisseling tussen formulieren.
Gewijzigd : De buttons '+' op wijnforms voor snel inzien van de opslag zijn verwijderd: de opslag kan al worden ingezien met de buttons 'opslag' op het overzichtsformulier
Verbeterd : Diverse kleine verbeteringen in de presentatie


Versie 4.01 december 2013 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld : Bij invoeren van een nieuwe wijn werd een nieuwe appellation niet opgeslagen (foutmelding nr 91)
Hersteld : Verkeerde benaming van de logfile waardoor foutmelding optrad tijdens archiveren (foutmelding 53, kan het bestand niet vinden)
Hersteld : De waarschuwing zeven dagen voor afloop van de evaluatieperiode produceerde een foutmelding
Hersteld : Bij toevoegen van een wijnstreek verschijnt het invulformulier nu vóór het overzicht en niet er achter
Hersteld : Bij een lege wijnkelder kon geen nieuw record worden toegevoegd (!). Hersteld vanaf v400 build 4
Verbeterd : Foutmelding in menu rapporten bij laden van opslaggegevens voor archief (het archief heeft geen opslag). Deze optie nu voor archief uitgeschakeld.
Toegevoegd: Een menu om zelf een rapport samen te stellen. Alle wijn-items zijn selecteerbaar. Rapport kan worden opgeslagen voor later gebruik.
Verbeterd : Menu rapporten (helpfuncties en overzicht)
Hersteld : Popups 'past bij', 'smaakeigenschappen' en 'cepages': weergave was niet altijd correct of duidelijk.
Hersteld : Fouten bij print of preview van rapport 'wijn gegroepeerd per opslag'
Bijgewerkt: Helpfile.


Versie 4.00 september 2013 - Nieuwe hoofdversie en upgrade

Toegevoegd: Krachtige optie om in overzichten meervoudig te sorteren op kolommen - met sorteerindicatie
Toegevoegd: Menu markeeropties: De checkbox 'markeer alles/niets' is vervangen door een menu waarmee gemarkeerde records kunnen worden gemanipuleerd
Toegevoegd: Optie om al gearchiveerde wijn terug te zetten in de wijnkelder (verplaatsen of kopiëren)
Toegevoegd: Indicatie in het overzichtsformulier als het wijnarchief is geselecteerd
Toegevoegd: De belangrijkste algemene instellingen zijn nu zichtbaar op het hoofdmenu
Toegevoegd: Optie om de (letter)grootte van formulieren naar eigen behoefte in te stellen en aan te passen aan gewenste schermresolutie.
Toegevoegd: Archiefoptie: wijn met origineel aantal nul kan nu ook worden uitgezonderd van archivering (ipv archiveren of verwijderen)
Toegevoegd: Statusinformatie op overzichten
Toegevoegd: Wijngebieden en wijnstreken voor Duitsland, Chili, Argentinië, Spanje en de Verenigde Staten
Toegevoegd: Beschrijvingen van landen, wijnstreken en wijngebieden - kunnen worden verwijderd of gewijzigd
Toegevoegd: Slovenië, Kroatië met beschrijvingen
Toegevoegd: Printopties. Voorkeursinstellingen kunnen per rapport worden bewaard.
Toegevoegd: Alle overzichtstabellen kunnen nu worden geprint
Toegevoegd: ALs de 'edit' mode is gekozen wordt dit op alle formulieren duidelijker aangegeven
Toegevoegd: Indicatie op overzicht als de wijnkelder een lager versienummer heeft (indien update niet is uitgevoerd)
Uitgebreid: Sorteeropties toegevoegd in overzichten wijngebieden, wijnstreken, appellations en cepages
Uitgebreid: Het aantal rapporten is aanzienlijk uitgebreid
Aangevuld : Appellations, voornamelijk Frankrijk, met beschrijving
Aangevuld : Cepages, met beschrijving.
Verbeterd : Terugzetten van appellations, cepages, wijngebieden en wijnstreken vanuit de installatietabel
Verbeterd : Invoer van nieuwe wijn: toekennen van meer dan één cepage is nu direct mogelijk
Verbeterd : Linefeeds zijn geblokkeerd bij invoer van wijnnamen
Verbeterd : Invoer van nieuwe wijnrecords
Verbeterd : Wijzigen van programmafolders
Verbeterd : Selectie van (meervoudige) cepages vanuit wijnformulieren
Verbeterd : Invoeren en wijzigen van appellations (overzichtstabel)
Verbeterd : Invoeren en wijzigen van cepages (overzichtstabel)
Verbeterd : Filterfunctie op overzichtsformulieren is verbeterd en eenvoudiger te bedienen
Verbeterd : Zoekfunctie op overzichtsformulier. Ook kan nu op nummer worden gezocht
Verbeterd : Wijzigen van landnamen
Verbeterd : Formulier wijneigenschappen
Verbeterd : Het invoeren en wijzigen van items 'wijn past bij'
Verbeterd : Kleurselectie van formulieren
Verbeterd : Wijzigingen in overzichten wordt geblokkeerd indien er een wijnform wordt geopend
Gewijzigd : De indeling van wijngebieden, wijnstreken en appellations (Frankrijk) op basis van aantal wijnpublikaties
Gewijzigd : Wijziging van view- naar editmode en andersom geldt nu voor alle wijnformulieren tijdens de sessie.
Hersteld : Klein foutje: Pond teken in prijs vervangen door euroteken
Hersteld : Onjuiste weergave van jaren in selectielijsten
Hersteld : Kleine fout bij kleurwijziging tekstvelden op overzichtsformulier - werd niet meteen zichtbaar voor alle records
Hersteld : Mogelijkheid tot foutieve invoer van opslagbenamingen is geblokkeerd.
Hersteld : Rapporten: fout bij printen van individuele opslaglokaties
Hersteld : Fout bij naamcontrole waardoor delen zoals 'la' en 'le' onterecht werden verwijderd


Versie 3.32 februari 2013 - Onderhoud en update

Hersteld: Foutmelding tijdens archiveren indien de fotonaam van een te archiveren wijn aanhalingstekens bevatte
Hersteld: Cepage-overzicht geopend vanuit een wijnformulier bleef achter dit formulier verborgen
Verbeterd: In alle formulieren volgt nu een waarschuwing bij invullen van gegevens als de editfunctie is geblokkeerd
Verbeterd: Bij invoer van een nieuwe wijnnaam wordt het sorteercriterium (op hoofdnaam of complete naam) onmiddellijk automatisch toegepast
Verbeterd: Invoeren van spaties aan begin of einde van sorteercriteria wordt geblokkeerd
Uitgebreid: Nieuwe sorteercriteria aangebracht in tabel (o.a Château naast Chateau)
Verbeterd: Het geheel verwijderen van een bestaande wijnnaam is niet meer mogelijk - conform de procedure bij invoer van nieuwe wijn (wel kan record worden verwijderd)
Verbeterd: Registratieprocedure. Soms werd een onjuiste activeringscode aangemaakt waardoor de registratiecode niet kon worden uitgegeven. De registratie-DLL is geupdated. Let op: na upgrade is HERREGISTRATIE noodzakelijk.
Verbeterd: TAB volgorde in formulieren; invullen van compleet formulier is nu eenvoudiger
Hersteld: Fout tijdens archiveren (onjuiste datum waardoor archiveren werd afgebroken)


Versie 3.31 maart 2012 - Onderhoud

Hersteld: Speciale (persoonlijke) licenties werden niet altijd correct berekend en daarom ten onrechte geweigerd
Verbeterd: Wijnformulieren die werden geopend vanuit overzichten bleven incidenteel verborgen achter het overzichtsformulier
Toegevoegd: melding als een errorreport correct is verzonden
Hersteld: Niet alle geopende informatieformulieren werden automatisch afgesloten bij terugkeer naar het hoofdmenu


Versie 3.30 januari 2012 - Onderhoud en update

Toegevoegd: Optie om Access macrobeveiliging in te stellen vanuit het programma (alleen voor Access 2003)
Herzien: Alle formulieren voor wijziging van tabellen zijn ingrijpend herzien en waar nodig verbeterd
Verbeterd: Dialoogvensters van alle wijnformulieren
Toegevoegd: optie om het programma te openen met ttijdelijk uitgeschakelde macrobeveiliging
Verbeterd: diverse fouten bij invoer van wijngegegevens
Verbeterd: invoer van cepages (indien meer dan één)
Toegevoegd: sorteermogelijkheid op formulier 'Overzicht cepages'
Hersteld: de cepagelijst in het overzichtsformulier was niet gefilterd op land
Hersteld: printerselectie was niet mogelijk met formulieren in VIEWmode
Verbeterd: Windows defaultprinter wordt na afsluiten programma weer teruggezet op de oorspronkelijke waarde
Toegevoegd: optie om printerkeuze te bewaren
Verbeterd: controle op invoer wijnjaren
Hersteld: weergave van info over wijnproducent
Verbeterd: Vertikale rode streep (indikatie van dubbelklik-optie) is nu consequent toegepast op alle formulieren
Herzien: upgradeprocedure. Overbodige waarschuwingen zijn verwijderd en de controles zijn verbeterd.
Hersteld: Fout in archieffunctie waardoor bij bepaalde fouten een 'loop' optrad
Verbeterd: In detailformulieren zijn de opties EDITmode, VIEWmode en Undo gescheiden voor beter overzicht
Toegevoegd: Optie keuze VIEW of EDIT en UNDO functie is nu ook mogelijk in formulier Proefnotities
Hersteld: bij vergroten van het invoerveld in Proefnotities (Kwalificatie) werd gelinkt naar een verkeerd (ander) wijnrecord
Hersteld: verwijderen van tekstbestand-import in form Proefnotitities
Verbeterd: openen van extern bestand of webpagina vanuit form Proefnotities
Gewijzigd: optie handmatig of automatisch laden van een geselecteerd extern bestand is verwijderd: laadt nu altijd automatisch
Hersteld: Office 2010 opgenomen in installatiecontrole. Deze versie werd onterecht geweigerd bij installatie
Verbeterd: Terugplaatsen van uit de tabel verwijderde appellations: extra controle op land en wijngebied
Verbeterd: toevoegen van appellation: controles verbeterd en formulier aangepast
Hersteld: De jaren waarin op dronk (selectie lijst) werden in verschillende formulieren onjuist weergegeven
Hersteld: Een foutieve invoer van een 'jaar waarin op dronk' werd wél gesignaleerd maar niet verbeterd (en kon daarom ten onrechte worden opgeslagen)
Verbeterd: Invoeren van nieuwe cepages is nu gelijkgetrokken met invoer van appellations (nieuw invoerscherm) en controleert op land en categorie
Aangepast: De helpfile is aangepast aan versie 3.30 en herzien.
Toegevoegd: Totaaltellingen op overzichten appellations, cepages, wijngebieden en wijnstreken.
Toegevoegd: Status 'view- of editmode' wordt nu ook weergegeven op de formulierachtergrond (alleen als transparante achtergrond is geselecteerd)
Hersteld: verwijderen van appellation zonder gebiedstoewijzing: appellation werd niet altijd verwijderd
Hersteld: fout in tabellenbackup waardoor bij bekijken van backuptabellen de actuele tabel werd getoond (!)
Hersteld: fout bij verwijderen wijngebied. Indien gebied geheel werd verwijderd bleef een eventuele wijnstreek staan.


Versie 3.29 maart 2011 - Onderhoud

Hersteld: Na sorteren in overzicht verschoof het beeld naar rechts (focus op sorteerveld)
Hersteld: Incidentele foutmelding tijdens upgrade waardoor upgrade niet werd verwerkt en steeds terugkwam na herstart
Hersteld: Op sommige formulieren werd nog het ItemID vermeld (versies vóór 3.27) i.p.v. het (volg)nummer dat werd geïntroduceerd in versie 3.27


Versie 3.28 maart 2011 - Onderhoud

Hersteld: Filteren van records in globaal overzicht werkte niet met alle velden
Hersteld: Registratie aanvraag werd niet altijd correct geproduceerd
Verbeterd: Registratieprocedure
Hersteld: Zoekfunctie op naam werkte niet goed in het detailoverzicht
Verbeterd: Zoekfunctie op naam toont nu naam + volgnummer en kan repeterend worden gebruikt.
Verbeterd: Opschrift boven overzichtsformulieren toont nu de in gebruik zijnde wijnkelder.
Hersteld: Tijdens bekijken van backup tabellen wordt de tabelstatus nu correct weergegeven op het hoofdmenu en in de overzichtsformulieren


Versie 3.27 januari 2011 - Onderhoud en update

Hersteld: Invullen van het uiterste drinkjaar gaf een foutmelding als 'drinkbaar vanaf' niet was ingevuld
Hersteld: Fout bij het dupliceren van wijn (aanmaken template voor nieuwe invoer) als er een apostrophe in de wijnnaam voorkwam
Hersteld: Foutmelding tijdens sorteren in overzichtsformulier indien tegelijkertijd een wijnformulier was geopend
Hersteld: Als invoerscherm 'Bijzonderheden wijn' werd geopend vanaf het 'Wijnformulier basisgegevens' was het opschrift niet correct
Toegevoegd: Toewijzing van volgnummers aan wijn met instelbare voorkeuren. Zie de helpfile voor bijzonderheden
Toegevoegd: Optie om bij start van het programma een keuze te maken uit wijnkelders die in de folder zijn geplaatst
Gewijzigd: Maximaal aantal wijnen van één soort is nu 120
Toegevoegd: Datum wannneer laatst gedronken (Detailformulieren Proefnotities en Wijn-alle gegevens)
Verbeterd: Registratieprocedure (betere toelichtingen en keuze-opties)
Verbeterd: Formulier 'bestanden en folders' - toelichtingen
Verbeterd: Naamgeving volledige backups is nu onafhankelijk van PC-instellingen (format is: bestandsnaam_backup_jaar_maand_dag)
Hersteld: Backupfunctie tabellen (diverse aanpassingen en correcties)
Gewijzigd: Uniforme datumvermelding op formulieren. Volgt nu de conventie jaar/maand/dag of volledige datum (bijv 1 januari 2009)
Hersteld: controle schermresolutie gaf foutmelding bij oudere versies van MS Access
Gewijzigd: Aantal getoonde items in selectievelden is verhoogd van 8 naar 18
Helpfile is uitgebreid en aangepast


Versie 3.26 maart 2010 - Onderhoud

Hersteld: Fout waardoor in viewmode de inhoud van sommige velden niet werd weergegeven
Verbeterd: Procedure om terug te keren naar het laatst bekeken record: werkt sneller en meer betrouwbaar (foutmelding "Functie niet beschikbaar, in Form_Load")
Hersteld: Incidentele foutmelding bij toewijzing wijnstreek
Hersteld: Fout in upgradeprocedure v325 waardoor voorkeur voor Helpfile niet wordt opgeslagen
Hersteld: Wijn in het archief kon niet worden gemarkeerd in het algemeen overzichtsformulier
Hersteld: Automatische backups van wijnkelder en archief konden alleen 'virtueel' worden teruggezet
Verbeterd: Layout van formulier 'Backups tabellen'
Verbeterd: Highlight geselecteerd record (sneller)
Hersteld: Formulier wijneigenschappen: sorteeropties mbv markeringen
Verbeterd en uitgebreid: Instelopties wijnkwalificaties
Toegevoegd: Mededeling tijdens installatie onder Windows Vista en Windows 7 met extra installatie-instructies
Verbeterd: Foutrapportage. Layout vernieuwd, optie voor rapportering toegevoegd (nog niet voor alle formulieren ingevoerd)
Gewijzigd: In het globaal overzicht zijn nu wijzigingen mogelijk in jaren, aantallen, opslag en de wijnnaam
Diverse kleine correcties en verbeteringen
Helpfile is aangepast


Versie 3.25 februari 2010 - Onderhoud en update

Verbeterd: Informatie over registratiestatus toegevoegd aan registratieformulier en indeling registratie-email
Gewijzigd: in grote invoervelden een nieuwe regel toevoegen gaat nu met [Enter] ipv [Control-Enter]
Verbeterd: View- en editmode opties in grote invoervelden
Diverse kleine correcties en verbeteringen
Introduktie van nieuw dialoogvenster: verbeterde layout en meer informatie
Verbeterd: Voorkeur voor Helpfile-format (Windows of HTML) is nu instelbaar
Hersteld: Fout waardoor sommige buttons op het Formulier 'Backup tabellen' werden gedeactiveerd
Helpfile is aangepast


Versie 3.24 november 2009 - Onderhoud en upgrade

Hersteld (globaal overzicht): Cursivering van record met een afbeeldingslink werd niet ongedaan gemaakt na verwijderen van de afbeelding
Verbeterd: Toegevoegd 2 buttons om naar begin en einde van bestand te gaan: voor grote wijnverzamelingen
Hersteld: In fotovenster weergegeven afbeeldingen liepen niet altijd synchroon met geselecteerd wijnrecord (ook hersteld in v323 bld 2)
Herzien: Sorteerfuncties in overzichten opnieuw ontworpen; werkt sneller. Vooruitlopend op optie 'meervoudig sorteren'
Verbeterd: Alle landen afkortingen zijn nu conform ISO standaard; enige landen toegevoegd
Hersteld: Fout in backupmodule (incidentele foutmelding bij openen formulier Backup Tabellen)
Gewijzigd: Gebruikersdialoog en opties bij comprimeren database
Verbeterd: volgorde geselecteerde records met TAB toets
Hersteld: Fout tijdens archiveren (MS Access error 9). Tevens logfile lay-out verbeterd
Verbeterd: Status 'filters toepassen in rapporten' werd niet weergegeven op formulier bij eerste start (build 2)
Verbeterd: Foutafhandeling in diverse formulieren (build 2)
Hersteld: Nieuwe landverwijzigingen werden niet geactualiseerd voor Gebieden en Appellations (upgrade 324) (build 2)


Versie 3.23 oktober 2009 - Onderhoud

Hersteld: Fout bij invoeren van een nieuw wijnrecord - werd niet correct opgeslagen
Verbeterd: Lay-out van formulieren in view-only mode (aantal controls gedeactiveerd en status beter weergegeven)
Verbeterd: Na invoeren van een fotolink blijft focus op hetzelfde record (sprong naar eerste record in overzicht)
Hersteld: In apart venster weergegeven afbeeldingen lopen nu altijd synchroon met geselecteerde wijnrecord (alleen build 2)
Hersteld: Diverse kleine correcties aangebracht


Versie 3.22 oktober 2009 - Onderhoud en upgrade

Hersteld: Fout bij filteren (of-conditie foutief twee keer toegepast)
Verbeterd: Tonen van opslagruimtes in overzichtsformulieren
Verbeterd: Ook een lege opslag mag nu worden geselecteerd/ingevoerd
Hersteld: Foutmelding indien een 'leeg' opslagoverzicht wordt geselecteerd
Hersteld: Foutmelding indien een wijnopslag die in gebruik is tussentijds is verwijderd
Verbeterd: Apostroph-invoer voor een Producent is nu toegestaan (leidde tot foutmelding)
Toegevoegd: enige appellations en cepages (Frankrijk)
Verbeterd: Procedure voor controle (sub)folders (leidde incidenteel tot foutmelding 76: Path not found)
Hersteld: Na selectie van de optie 'foto's verbergen' bleef een al geselecteerde foto staan in het fotovak. Dit vak wordt nu geactualiseerd
Gewijzigd/verbeterd: Namen van databases (programma en wijnkelder) kunnen achteraf worden gewijzigd
Verbeterd in globaal overzicht: Als 'Foto's verbergen' is geselecteerd, wordt de knop 'LOAD' bij het afbeeldingsvenster alleen getoond als er een afbeelding is
Toegevoegd: In het globaal overzicht wordt een wijnnaam met een fotolink nu cursief weergegeven
Hersteld: Dubbelklik op fotoveld indien archief was geladen opende de defaultfolder voor wijnkelder afbeeldingen, niet het wijnarchief
Verbeterd: Na invoeren van nieuwe wijn keert de cursor in overzichtsform nu terug bij het nieuwe record, gesorteerd op naam
Verbeterd en uitgebreid: helpfile v3.22


Versie 3.21 april 2009 - Onderhoud

Verbeterd: Formulier Proefnotities: tabblad Proefnotities en Bijzonderheden bevat nu inderdaad beide items
Verbeterd: volgorde van TAB stops op alle formulieren
Verbeterd: ontbrekende programmalinks na installatie
Verbeterd: demobestanden (gegevens upgrade naar v3.21)
Hersteld: fout in versie 320: soms werden correcte databases (wijngegevens) niet herkend


Versie 3.20 april 2009 - Upgrade

Gewijzigd: Controles op ingevoerde wijnjaren en jaren waarin 'wijn op dronk'
Verbeterd. Wijnjaren nu in te voeren vanaf 1800 tot huidig jaar + 1
Verbeterd: Layout van Formulier 'Bestanden en folders'
Verbeterd: Methode om items 'past bij wijn' in te voeren. Nieuwe optie 'kwalificaties' toegevoegd.
Toegevoegd: Extra controle op verwijderen van tijdelijke bestanden
Verbeterd: Layout van formulier Proefnotities. Aantal wijneigenschappen is uitgebreid.
Toegevoegd: opties in formulier Proefnotities: import van externe tekstbestanden en links naar HTML files of websites zijn nu mogelijk
Toegevoegd: Formulier om alle eigenschappen van wijn (selectie items in comboboxes) zelf aan te passen. Inclusief sorteermogelijkheid.
Hersteld: Fout bij wijzigen formulierkleuren Proefnotities
Gewijzigd: Wijnformulieren kunnen nu worden verkleind (inhoud volgt keuze op overzichtsformulier) : voorkomt eventuele vertraging bij weer openen
Aangevuld en gewijzigd: Helpfile


Versie 3.13 maart 2009 - Onderhoud en upgrade

Toegevoegd: Contact- en programma info uitgebreid en verplaatst naar hoofdmenu
Toegevoegd: Aanwijzingen voor het aanvragen van support
Verbeterd: Foto's vergroten en verkleinen (lay-out en zoom-opties); de laatste zoomkeuze wordt nu onthouden
Toegevoegd aan backupfunctie: informatie bestandsgroote en optie om eerst te comprimeren
Verbeterd: vertraging na afsluiten registratieformulier
Verbeterd: Registratiecontrole onder XP en Windows Vista
LET OP: De registratieprocedure van versie 3.13 is gewijzigd en na installatie moet een nieuwe code worden aangevraagd.
Geregistreerde gebruikers van versie 3 :zie de aanwijzingen op de website
Bijgewerkt: Helpfile


Versie 3.12 oktober 2008 - Onderhoud en upgrade

Hersteld en verbeterd: Windows Vista registratieproces
Toegevoegd in tabellen: wijngebieden en -streken van Australië
Hersteld: Wijzigen van wijngegevens was niet mogelijk in het detailformulier na activering van de editmode.
Gewijzigd naamgeving. Formulier details heet nu formulier basisgegevens
Hersteld: Bij selectie van een naamveld op het formulier basisgegevens verdween de bestaande naam (oeps)
Verbeterd: layout formulieren Wijngegevens aangepast (velden opgelijnd)
Hersteld: Foutmelding bij invoeren van een gebied als geen land is ingevuld
Verbeterd: Wijnstreken kunnen nu ook per land worden getoond/geselecteerd met automatische toevoeging van het gebied
Aangepast: helpfile


Versie 3.11 Juni 2008 - Onderhoud

Verkeerde database-reference verwijderd (leidde tot foutmelding oa bij openen overzichtsformulieren)
Registratieformulier: invoervelden vergroot
Foutmeldingen zijn nu specifiek per regel en eenvoudiger te herleiden ivm veel verschillende gebruikersconfiguraties
Backup tabellen: herkomst van tabellen (backups) wordt duidelijker weergegeven op formulieren
Statistische gegevens (beperkt) uitgebreid met archiefgegevens en prijsinformatie (totalen)
Hersteld: Bug tijdens comprimeren database (verkeerde databasenaam)
Hersteld: Foutmelding tijdens sorteren in overzichtsformulier als het detailformulier wijngegevens gelijktijdig is geopend
Hersteld: Geen opschriften bij geopende foto's en foto werd niet getoond bij 1e keer openen
Foto's (zoom in - zoom uit) kunnen nu ook worden gesloten door klikken op geopende formulier
Hersteld: onterechte foutmelding bij 1e opstart over niet bij elkaar horende tabellen
Opslag: wijzigingen in opslag (aantallen) worden vlugger verwerkt in capaciteitsopgaven


Versie 3.10 April 2008 - Onderhoud en upgrade

Openen van de HTML helpfile is verbeterd
Kleine fout hersteld in titelscherm
Installatiescript is gewijzigd: alle versies van Access worden nu gerapporteerd tijdens de installatie
Ook meervoudige Access installaties worden nu correct afgehandeld
Backupmethode is herzien. De optie "alle tabellen backup' is verwijderd. In plaats daarvan kunnen nu veelgebruikte tabellen zelf als backup worden geselecteerd en weer apart teruggezet.
Installatie van upgrades is nu mogelijk vanaf versie 3.10. Upgrades verlopen na starten automatisch


Versie 3.02 April 2008 - Onderhoud

Fout verholpen: Invoer van cepage en appellation accepteert nu apostroph-tekens (gaf foutmelding)
Fout hersteld in Formulier Overzicht Cepages
Nieuwe functie: Bij invoer nieuwe cepage wordt nu gevraagd of deze in tabel moet worden gezet
Wijnformulieren voor invoer: layout herzien
Fout hersteld in formulier Invoer Appellation (o.a land niet selecteerbaar)


Versie 3.01 Maart 2008 - Onderhoud

Fout verholpen: Niet kritische foutmelding bij doorstart naar overzichtsformulier
Fout verholpen: Na het aanvinken van markeringen kwamen overzichtsformulieren in edit mode terecht
Fout verholpen: Opslag kon niet worden gewijzigd in "Geen" of " " als restant wijnflessen 0 was
Fout verholpen: Invoer van wijntype werd verkeerd weergegeven (id-nummer ipv beschrijving)
Functie gewijzigd: bij dupliceren van een record worden sommige velden niet meer gekopieerd (zie helpfile). Het gedupliceerde record wordt automatisch geselecteerd
Functie toegevoegd: markeringen verwisselen
Functie toegevoegd in overzichtsformulieren 'Globaal' en 'details': dubbelklik op recordselector opent Wijnform 'alle gegevens'
Functie toegevoegd in overzichtsformulier 'Globaal': dubbelklik op naam opent Wijnform 'details'
BUG: Wijnarchief kan in formulier 'Globaal Overzicht' niet worden ge-edit. Gepland voor volgende versie


Versie 3.0 Maart 2008 *

Een storende fout is verwijderd uit het installatiescript (MS Access werd niet herkend en de installatie werd ten onrechte afgebroken)
Het installatiescript is aangepast aan Access 2007
Compatibiliteit is verbeterd. WijnAdmin is nu bruikbaar onder alle Access versies. Zie onder 'systeemeisen' voor bijzonderheden.
WijnAdmin is met enige beperkingen nu ook compatibel met Windows Vista. Zie de helpfile voor bijzonderheden.
De interne foutafhandeling is sterk verbeterd.
Layout van alle formulieren is aangepast
De registratieprocedure is gewijzigd. Registratie is nu mogelijk onder alle Windows Versies m.i.v. Vista
Fouten verholpen: bij 'lege' tabellen gaven commando's foutmeldingen
Mogelijkheid is toegevoegd om gegevens vanuit 'default'tabellen (gebieden, streken, appellations,cepages) terug te zetten
Alle invoerformulieren zijn herzien.
Edit en View modes ingevoerd voor alle formulieren - voorkomt ongewilde wijzigingen
Meer sorteerfuncties op formulieren ; sorteren is nu ook mogelijk op meer kolommen tegelijkertijd
Voor Access 2003 is een speciale versie aangemaakt met een'security certficate' (voorkomt iedere keer vragen naar autorisatie)
De helpfile is aangepast en uitgebreid
Optie is toegevoegd om database te comprimeren bij afsluiten programma - instelbaar via hoofdmenu - kan ook automatisch

*Versie is niet compatibel met eerdere versies


Versie 2.03 Augustus 2007

Bij sluiten van overzichtformulier -> openen hoofdmenu worden nu alle geopende detailformulieren gesloten
Verwerking van registratiegegevens is verbeterd (niet zichtbaar voor gebruiker)
Overzicht opslaggegevens bij openen combobox "opslag" is beter leesbaar en werkt nu ook voor detailformulieren


Versie 2.02 Juni 2007

Website URL en emailadressen aangepast

Versie 2.0 Juni 2007 - Eerste internet release

Programma meldt nu welke nieuwe (ontbrekende) folders bij startup zijn aangemaakt
Readme files en EULA herschreven
Bug verholpen: Rapport opslagruimtes: errormelding (2501)
Filterstatus voor rapporten (filters wel of niet toepassen) wordt nu op rapportform weergegeven
Dubbele installatie van templates is niet langer mogelijk
Bug verholpen: bij installatie van wijntemplates werden de opslagnamen niet correct berekend voor rapporten


Versie 1.9 November 2006 - Eerste release

Layout van rapporten gewijzigd en rapporten volledig instelbaar (records groeperen en sorteren)
Helpfile verbeterd en aangepast
Wijzigingen in hoofdformulieren geblokkeerd als detailformulieren zijn geopend
Openen en sluiten van foto's vanaf beide overzichtsformulieren verbeterd
Filteropties uitgebreid en verbeterd
Archief logfunctie toegevoegd
Invoer nieuwe appellations verbeterd (formulieren liepen niet synchroon)
Filters, zoeken op naam en toevoegen/verwijderen van records is nu ook mogelijk met geopende detailformulieren


Versie 1.8 September 2006 (Pre-release 2)

Fout: bij invoer van producent in formulier 'Specifiek overzicht' trad een fout op als Formulier Details niet was geopend
Fout: Na toevoegen van een nieuw record in beide overzichtformulieren kan nu onmiddellijk het wijn(detail)formulier worden geopend om gegevens in te voeren
Fout: formulier Proefnotities werd niet geopend op juiste (geselecteerde) record
Sorteeropties van overzichtsformulieren vereenvoudigd
Menu's voor kleurinstellingen verbeterd en kleurinstellingen toegevoegd voor alle wijnformulieren
Formulieren voor het wijzigen van tabellen verbeterd
Filters kunnen ook in rapporten worden toegepast (instelbaar)


Versie 1.7 (Pre-release 1)

Formulier kleurinstellingen - bug verwijderd (verlies van ingestelde kleur na herstart) + formulieropties uitgebreid
Layout van formulieren Wijn (details) aangepast
Formulier toegevoegd: Wijn, details ZONDER proefnotities
Rapport Kelderopslag: fout in query verwijderd (niet alle records getoond)
Helpfile verbeterd


Versie 1.6 (test)

Rapporten verbeterd (marges en layout)
Functie op hoofdformulieren toegevoegd om alle markeringen aan/uit te zetten
Contactinformatie toegevoegd (email)
Kleine wijzigingen in hoofdformulieren (uitvergroten invoervelden)
'Drinken 'van/tot' (invoerveld) controles uitgebreid
Fout verwijderd bij invoer van 'cepage' in een nieuw record
Form Details en Specifiek: markering toegevoegd indien meer dan één cepage
Datum laatste sessie en datum laatste invoer/wijziging in bestand worden getoond
Formulier 'Invoer van wijnstreken' verbeterd
Datum van archivering toegevoegd
Keuzes systeembackup uitgebreid met 1x per week en 1x per maand
Uitgebreide helpfile v1.6 toegevoegd
Formulier Details en Overzicht: volgnrs verwijderd -> formulier verkleind
Indicatie toegevoegd aan veld "Producent" indien tabelgegevens aanwezig zijn
Formulieren 'Proefnotities' en 'Cepage' blijven geopend (en up-to-date) bij wisseling tussen formulier Details en Overzicht
Uitgebreide filteropties toegevoegd
Indicatie toegevoegd aan veld "Past bij" indien meer dan 1 gegeven is ingevuld


Versie 1.5 Maart 2006 (test)

Kleine verbeteringen in invoervelden
Template aanmaak gewijzigd
Formulier Details - layout opnieuw ontworpen
Layout van formulier Rapporten gewijzigd
Sorteeroptie toegevoegd voor het sorteren op Hoofdnamen (zonder benamingen zoals Chateau etc, instelbaar!)
Fout hersteld in algemene zoekoptie
Functie 'Sorteren op markeerveld' toegevoegd
Controle op een ingevoerd gebied, streek en appellation verbeterd
Controle op aanwezigheid van backup-database toegevoegd bij afsluiten prg (met opties)
Producent-informatie uitgebreid en oproepbaar vanaf formulier
In formulier Details het overzicht van wijnstreken (dubbelklik op invoerveld) gewijzigd
Verbeterde controle op wijzigingen en automatische registratie van wijzigingsdatum
Bij een nieuw record wordt het restaantal automatisch ingevuld (= aantal origineel)
Invoeren en wijzigen van druivenrassen verbeterd en percentages (optioneel) toegevoegd
Archieffunctie bij afsluiten programma verbeterd en rapportage gearchiveerde records uitgebreid


Versie 1.4 Januari 2006 (test)

Fout in aanmaken van template op formulier Overzicht gecorrigeerd
Visuele aanduiding van huidig sorteercriterium toegevoegd op formulier
Verbeterde print en view opties met zoom mogelijkheid


Versie 1.3 Januari 2006 (test/pre-release)

Installatie aangepast aan Access versie 2003 SP1 tem 3 en compatibility getest
Sorteerfunctie gewijzigd van éen cmdButton naar alle formuliertitels
Voorkeurfuncties voor schermkleuren gewijzigd en defaultwaardes toegevoegd in tabel


Versie 1.2 Test

Formulieren voorzien van automatische aanpassing aan schermresolutie vanaf 800x600
In beide hoofdformulieren een record volgnummer toegevoegd


Versie 1.1 Test

Programma rudimentaire versie