Bekende problemen of eigenaardigheden

Programma opent niet met waarschuwing 'in gebruik'

Bij sluiten van WijnAdmin voert Access soms in de achtergrond nog bepaalde taken uit. Bij opnieuw openen van het programma volgt dan de waarschuwing "Programma is nog in gebruik". Remedie is even wachten en dan alsnog openen. Dit kan soms een tot enige minuten duren.


Schermflikkering.

Met name bij overzichten is soms een flikkeren van het scherm merkbaar als van wijnrecord wordt gewisseld. Dit is een bekend probleem bij Access applicaties. Bij Access 2007 is dit effect overigens minder dan bij de latere versies.
Oorzaak is de uitgebreide functionaliteit van deze formulieren/overzichten, waardoor bij openen en verversen veel gegevens moeten worden binnengehaald. Dat is ook de reden dat hier niet veel aan te doen is zonder deze functionaliteit in te perken. In verschillende updates is dit verbeterd maar het maximale is nu wel bereikt. Er is voor gekozen om overzichten niet 'op te knippen' of het gelijktijdig open zijn van bijvoorbeeld foto's, bijzonderheden en infoschermen te blokkeren.

Dit effect kan worden beperkt door bij 'Instellingen' de automatische weergave van foto´s te blokkeren.


Access ´crasht´ tijdens preview rapporten

Dit komt zeer incidenteel voor. Het hangt o.a. samen met de versie van Access en met specifieke computer(printer)instellingen. Ook al gebeurt dit sporadisch, het is wel erg vervelend: het programma kan dan alleen via de Task Manager (Ctrl-Alt-Del) worden afgesloten (de wijnkelder heeft daar geen last van). Het is een - niet gedocumenteerd - Access probleem dat op internetfora is terug te vinden.
In versie 4.50 heeft het Printmenu nu twee opties voor rapporten-preview: als printpreview of als rapportpreview. De tweede optie kan van pas komen als de eerste optie dit soort problemen zou geven.

Overigens kon dit in de WijnAdmin ontwikkelomgeving - met alle Windowsversies t.e.m. Windows 10 en Access 2007 t.e.m. 2016 - nog maar 1 keer worden gereproduceerd...


Rechthoek links boven in forms (Access 2010)

Dit is een licht gearceerd vierkant ter groote van de commando-buttons, komt onder Access 10 regelmatig voor. Een bekende bug in Access 2010 waarvoor Microsoft nooit een fix heeft willen of kunnen uitbrengen.
Esthetisch niet zo fraai maar het kan verder ook geen kwaad.


Access macro waarschuwingen zoals "uw bestand is mogelijk onveilig"

Al vanaf Access 2003 komen dit soort goed bedoelde maar vaak irriterende waarschuwingen voor. Het betreft Access toepassingen met macro´s of z.g. VBA-code waarvan Wijnadmin gebruik maakt. WijnAdmin is voorzien van een veiligheidscertificaat, als dat wordt opgeslagen en geaccepteerd is het probleem verholpen. In de helpfile wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed en voor verschillende Access versies aangegeven hoe dit via het "Trustcenter" kan worden verholpen.
De beste methode is om de installatiefolder van WijnAdmin in het Access Vertrouwenscentrum (Trust Center) aan te merken als ´vertrouwde lokatie´.

Vanaf juli 2021 wordt dit tijdens installatie automatisch ingesteld!

Geplande verbeteringen

In een volgende major update zal WijnAdmin ook onder Access 64 bit functioneren.