Bekende problemen of eigenaardigheden

Schermflikkering.

Met name bij overzichten is soms een flikkeren van het scherm merkbaar als van wijnrecord wordt gewisseld. Dit is een bekend probleem bij Access applicaties. Bij Access 2003 en 2007 is dit effect overigens minder dan bij de latere versies. Oorzaak is de uitgebreide functionaliteit van deze formulieren/overzichten, waardoor bij openen en verversen heel veel gegevens moeten worden binnengehaald. Dat is ook de reden dat hier niet veel aan te doen is zonder deze functionaliteit in te perken. In de verschillende Wijnadmin versies - ook in v450 - is hieraan iets verbeterd maar het maximale is nu wel bereikt. Er is voor gekozen om overzichten niet 'op te knippen' of het gelijktijdig open zijn van bijvoorbeeld foto's, bijzonderheden en infoschermen te blokkeren.

Dit verschijnsel kan overigens worden beperkt door bij 'Instellingen' de automatische weergave van foto´s te blokkeren.


Access ´crasht´ tijdens preview rapporten

Dit komt (zeer) incidenteel voor. Het hangt o.a. samen met de versie van Access en met specifieke computer(printer)instellingen. Ook al gebeurt dit sporadisch, het is wel erg vervelend: het programma kan dan alleen via de Task Manager (Ctrl-Alt-Del) worden afgesloten (de wijnkelder heeft daar geen last van). Het is een - niet gedocumenteerd - MS Access probleem dat op internetfora is terug te vinden.
In versie 4.50 heeft het Printmenu nu twee opties voor rapporten-preview: als printpreview of als rapportpreview. De tweede optie kan van pas komen als de eerste optie dit soort problemen zou geven.

Overigens kon dit in de WijnAdmin ontwikkelomgeving - met alle Windowsversies t.e.m. Windows 10 en Access 2003 t.e.m. 2016 - nog maar 1 keer worden gereproduceerd...


Access macro waarschuwingen "uw bestand is mogelijk onveilig"

Vanaf Access 2003 komen dit soort goed bedoelde maar vaak irriterende waarschuwingen voor. Het betreft dan Access toepassingen met macro´s of z.g. VBA-code (Wijnadmin is daarmee opgebouwd). WijnAdmin is wel voorzien van een veiligheidscertificaat maar dat helpt onvoldoende. In de helpfile wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed en voor verschillende Access versies aangegeven hoe dit via het "Trustcenter" kan worden verholpen. De meest eenvoudige methode lijkt om de installatiefolder van WijnAdmin aan te geven als ´vertrouwde lokatie´. Dit gaat buiten WijnAdmin om, direct in Office.

Een heel eenvoudige methode is om Wijnadmin te starten via het bijgeleverde script ´OpenWijnadminZonderMacroAlert.vbs´.

Geplande verbeteringen

Voor een volgende versie wordt voorzien om de methode voor het ontwerpen van eigen rapporten onder de loupe te nemen: deze methode is weinig flexibel.