Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

WijnAdmin folders en bestanden

Programma bestanden

 • WijnadminX_programma.mde  ¹)   Het programma. Soms wordt het programma aangeduid met de afkorting FE in de naam. (FE = frontend)
 • WijnadminX_wijnkelder.mdb  ¹)   Een wijnkelder en de tabellen met gegevens, bijvoorbeeld een landenoverzichten. In sommige tijdelijke bestanden wordt een wijnkelder aangegeven met de afkorting BE (BE = Backend).
 • WijnadminX_update.mdb  ¹)  Nodig voor update van oudere versies. Dit bestand nooit verwijderen.

Als het programma in dezelfde folder geen wijnkelder aantreft, volgt een foutmelding en wordt het programma afgebroken. Bij meer wijnkelders volgt een keuzemenu.

Let op: een wijnkelder kan alleen worden 'hergebruikt' met een geregistreerde versie van WijnAdmin (op dezelfde of op een andere computer).

De benamingen van Programma en Wijnkelder zijn vrij.  De 'extensie' van het programma is echter altijd '.mde' en die van de wijnkelder altijd '.mdb'

Aanbeveling: laat het hoofdversienummer in de naam staan (niet het volledige versienummer i.v.m. update-controles tijdens installatie) 

Microsoft Access files

WijnAdmin gebruikt een bestaande versie van Microsoft Access of een mee-geinstalleerde Access runtime versie.

Overige bestanden

 • OpenWijnadminZonderMacroAlert.vbs

Openen van WijnAdmin via dit script onderdrukt (irriterende) veiligheidswaarschuwingen. Dit geldt alleen voor een sessie van WijnAdmin en is dus veilig, mits WijnAdmin van de officiële website is gedownload. Zie tevens onderdrukken van Access beveiligingswaarschuwingen.

 • kelderindeling_voorbeeld.jpg

In WijnAdmin krijgt ieder wijnrek een identificatie bestaande uit (zelf te kiezen) letters en/of cijfers, optioneel gevolgd door een nadere aanduiding zoals "voor", "achter", etc. Dus bijvoorbeeld  A1, rek4 of A3 achter. Een grafisch bestand met een plattegrond van de eigen wijnkelder (layout) kan in het programma worden opgeroepen. Dit bestand moet uiteraard door de gebruiker zelf worden vervaardigd.

De file kelderindeling_voorbeeld is - zoals de naam aangeeft - een voorbeeld van een dergelijk bestand.

 • readme.rtf en/of readme.txt

Een tekstfile met algemene informatie over het programma en de installatie ervan.

 • versionlist.txt

De belangrijkste wijzigingen van iedere versie.

 • licenseAgreement.rtf

De licentie en gebruiksvoorwaarden van WijnAdmin

 • wijn.ico

Iconfile voor het programma

 • wijnadmin.chm

De helpfile van het programma. Kan ook worden geopend in een Internet browser.

 • wijnadminXXX_update.mdb

Nodig voor een  update van wijnkelders met een ouder versienummer.

 • archief.log

Optioneel. Deze logfile wordt aangemaakt de eerste keer dat wijn met een restaantal 'nul' in het wijnarchief wordt geplaatst en bevat een overzicht van alle archief-acties. Het bestand kan met iedere teksteditor worden geopend.

 • .wav files

Geluidsfragmenten die worden afgespeeld bij openen en sluiten van het programma. Om geen geluid af te spelen kunnen deze worden verwijderd of verplaatst.

 • wijnadmin.lic

De licentiefile met registratiegegevens. Dit bestand wordt na een succesvolle registratie aangemaakt en door het programma bij iedere start gecontroleerd. Als dit bestand ontbreekt opent het programma automatisch het registratiescherm en zal niet verder functioneren. Na het terugzetten van de originele licentiefile of na opnieuw registreren (met de via email ontvangen registratiecode) zal het programma weer functioneren en zijn eerder ingevoerde gegevens weer beschikbaar.

 • Systeemfiles

Bestanden die het programma nodig heeft voor een goede werking zoals programmabibliotheken, speciale fonts etc worden tijdens installatie automatisch in de daarvoor bestemde Windows folders geplaatst (en bij de-installatie via Windows weer verwijderd).

Subfolders

 • Images & Images_Arch

Voor iedere wijn kan een grafisch bestand worden aangewezen, bijvoorbeeld een etiket dat bij de wijn wordt getoond. Hoewel deze bestanden in iedere willekeurige folder kunnen staan, is het overzichtelijker deze bij elkaar te groeperen. Bij installatie van WijnAdmin worden de voorbeeldfoto's behorend bij de wijndemo-bestanden in de subfolder Images geplaatst.  Bij archiveren van wijn worden de bijbehorende foto's - afhankelijk van de gekozen instellingen - verplaatst of gekopieerd naar de subfolder Images_Arch.

 • Temp

Wordt o.a. gebruikt om tijdelijk veiligheidskopieën op te slaan, zoals bijvoorbeeld voor het comprimeren van de database.

 • Maps

Wordt tijdens installatie aangemaakt. Bevat kaartmateriaal van landen, gebieden of streken. Zie landenoverzicht

 • Backup

Wordt aangemaakt de eerste keer dat er vanuit het programma een backup wordt gemaakt.

 • Export

Wordt aangemaakt de eerste keer dat de wijnkelder/archief naar een spreadsheet wordt geexporteerd.

Zie ook:

Tabel 'Plaats en naam van de bestanden'

Versienummers'

¹)  X staat voor het versienummer

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)