Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Hoe gebruik je deze helpfile?

Deze helpfile bestaat uit:

  • een algemeen deel. Dit deel lees je nu. Zie de inhoudsopgave voor de opbouw. Je opent deze help door te dubbelklikken op de helpfile in de installatiefolder, of met de helpknop in het hoofdmenu.
  • een deel voor contekst-specifieke hulp. Bijvoorbeeld uitleg over de invoer van een wijnnaam of de wijziging van wijngebieden. Hoe roep je die 'context-sensitieve' hulp op? Selecteer in het programma met de TAB of met de cursor de knop of het invoerveld waarvoor hulp nodig is en druk dan op functietoets F1.
  • Veel vensters/overzichten hebben een aparte helpknop. Daarmee krijg je specifieke hulp voor dat formulier of overzicht. Als je geen helpknop ziet werkt F1 ook...

Soms worden simpele helpteksten - zonder links - getoond in een klein popupvenster. Je kunt dat venster sluiten door er op te klikken.

Een helpscherm dat is geopend met F1 of met een aparte helpknop, kun je sluiten met de Windows X (rechts bovenaan het helpvenster), óf door weer op F1 of de helpknop  te drukken (het overzicht moet dan wel geselecteerd zijn natuurlijk).

De helpfile heeft de volgende 'tabs':

  • Contents (Inhoud) Hierin zijn alle onderwerpen in een logische volgorde opgenomen.
  • Index De meest belangrijke slutelwoorden staan in de index en verwijzen naar één of meer helponderwerpen
  • Find (Zoeken) Zoek zelf op sleutelwoorden die wél of niet in de index staan. Deze mogelijkheid wordt aanbevolen als 'laatste redmiddel'

Tekst in deze helpfile heeft het volgende format:

  • Gewone tekst
  • Dit is een aanvullende opmerking
  • Dit is een voorbeeld
  • Dit is een waarschuwing

De benamingen button, knop of toets worden door elkaar gebruikt en hebben allemaal betrekking op een icoon in het formulier waarmee een actie kan worden verricht, zoals bijvoorbeeld de knop  om een formulier te verlaten

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)