Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Algemene werking van het programma

Structuur

Bij opening van het programma verschijnt het hoofdmenu. Dit menu geeft toegang tot alle functies. Na het inzien of wijzigen van gegevens kom je hier vaak terug.


Het bekijken van wijngegevens verloopt altijd via het detailoverzicht of het globale overzicht:

  • Het detailoverzicht laat de gegevens zien van iedere wijn in de voorraad
  • Het globale overzicht beperkt zich tot de belangrijkste gegevens (per wijn één regel)

 Je kunt eenvoudig 'switchen' van het ene naar het andere formulier; de gekozen wijn blijft hetzelfde. De menukeuzes van beide formulieren komen grotendeels overeen: er zijn opties om te zoeken, te filteren, te sorteren en er kunnen verschillende andere formulieren en overzichten/rapporten worden opgeroepen.

Behalve de twee overzichten zijn er natuurlijk ook formulieren die alleen de gegevens van één wijn laten zien:

Deze drie formulieren worden geopend vanuit het menu van de overzichtsformulieren.


Het wijzigen van wijngegevens kan alleen als de 'edit mode' wordt ingeschakeld (ter voorkoming van ongewilde mutaties) en verschilt per formulier:

  • in het globale overzicht kan alleen het restaantal wijn(flessen) worden veranderd en de opslag
  • in het detailoverzicht en de drie specieke formulieren kunnen alle wijngegevens die daarin worden getoond ook worden gewijzigd (behalve sommige gegevens zoals het volgnummer en de datum die automatisch worden verwerkt)

Het verwijderen en toevoegen van wijn kan alleen via een menukeuze in één van de twee overzichtsformulieren. Voor het toevoegen van wijn verschijnt een apart invoerformulier.

Tabellen zoals wijnlanden, appellations, cepages etc zijn via het hoofdmenu in te zien en te wijzigen.

Bediening

Alle opdrachten in het programma, zoals het openen van een formulier, het uitvoeren van een backup of het sluiten van het programma, verlopen via buttons. 

Een invoerveld wordt geselecteerd met de muiscursor of met de tabtoets (cursor springt naar volgende veld).

Bij een foutieve invoer: druk op de Escape toets en de vorige waarde wordt hersteld. In sommige formulieren kan deze keuze zijn geblokkeerd om vergissingen te voorkomen. Soms is er een 'undo' button   

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)