Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Installatie

Download het programma wijnadminX.exe van de website. Kies de runtime versie, of de versie zonder runtime als MS Access al op je PC is geïnstalleerd.

Tijdens de installatie kun je zelf een programmafolder kiezen. Installeer het programma niet in de Windows programmafolder, maar in een gebruikersfolder die algemeen toegankelijk is. Controleer of je hier ook schrijfrechten hebt!

De naam van een nieuwe (lege) wijnkelder bevat altijd het volledige versienummer (bijvoorbeeld 442). Dit nummer wordt na eerste start van het programma automatisch veranderd in alleen het hoofdversienummer. Dit voorkomt dat een in gebruik zijnde wijnkelder door een lege wijnkelder wordt overschreven. Wijzig dat dus niet.

Iedere keer na start van het programma controleert WijnAdmin alle wijnkelders in de installatiefolder en neemt de volgende acties:

  • een bestaande wijnkelder krijgt altijd voorrang op een nieuwe (lege) wijnkelder. Een nieuwe wijnkelder wordt dus na een update genegeerd.  Als het versienummer van de wijnkelder lager is dan het programma dan krijgt de wijnkelder automatisch een update naar de nieuwe versie.
  • als er geen bestaande wijnkelder is, wordt de nieuwe wijnkelder in gebruik genomen. Als er ook geen nieuwe wijnkelder is, wordt het programma beëindigd.
  • als er meer bestaande wijnkelders in de folder aanwezig zijn, kun je er één uitkiezen. Dit geldt alleen voor geregistreerde versies; een evaluatieversie wordt afgesloten.

Voor een overzicht van alle installatiebestanden, klik hier.

Kijk hier voor tips na de installatie.

 Na eerste installatie is de wijnkelder natuurlijk leeg, afgezien van eventuele demobestanden.

Verwijderen

Verwijder het programma met de Windows optie "Verwijder programma's". Als de optie "Verwijderen" niet zichtbaar is, log dan in met administratieve rechten!

Zelf verwijderen van de installatiefolder is mogelijk maar de optie "Verwijderen" blijft dan staan in Windows. Daarnaast kan een  nieuwe installatie van WijnAdmin tot fouten leiden. Liever niet doen dus.

NB Indien tijdelijk meer dan één versie van WijnAdmin is geïnstalleerd en één daarvan moet worden verwijderd, controleer dan goed het WijnAdmin versienummer onder de Windows optie "Support info" op de lijst met geïnstalleerde programma's

Verplaatsen

Verplaatsen van alle bestanden naar een andere folder - na installatie - is mogelijk. Het programma zal normaal functioneren, mits ook snelkoppelingen worden aangepast. Automatisch verwijderen is dan echter onmogelijk en nieuwe versies zullen het eerder geïnstalleerde programma niet automatisch vinden (in de Windows Registry staan nog de oude waardes).

Zie ook:

Files en folders:

Updates uitvoeren

Upgrades uitvoeren

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)