Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Updates

Een update bevat nieuwe programmafuncties, herstelde fouten en soms nieuwe cepages, wijngebieden etc. Een update heeft altijd dezelfde hoofdversie, bijvoorbeeld van versie 4.20 naar versie 4.30.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een eerdere versie updaten. Updates zijn kostenloos. 

Wat zijn de wijzigingen in een update

Raadpleeg de versielijst op de website.

Wat gebeurt er tijdens een update

Het programma WijnadminX_programma.mde wordt vervangen. De wijnkelder WijnadminX_wijnkelder.mdb wordt bijgewerkt.

Voor een update is de file WijnadminX_update.mdb nodig. Dit bestand wordt bij iedere nieuwe installatie van WijnAdmin mee-geïnstalleerd. 

Na uitvoering van een update heeft de wijnkelder hetzelfde (nieuwe) versienummer als het programma.

Versienummers van programma en wijnkelder worden zichtbaar met de optie 'Over WijnAdmin' op het hoofdmenu.  Als je de wijnkelder rechtstreeks opent (dubbelklik) verschijnt er ook een informatiescherm met deze gegevens.

Stappenplan voor een update

  • Download de nieuwe programmaversie van de website.
  • Controleer of er een recente backup van de wijnkelder aanwezig is, Maak anders een nieuwe backup via de backup optie van het programma. Controleer of je de gemaakte backups ook kunt vinden.

Als je WijnAdmin in de Windows programmafolder hebt geïnstalleerd (niet aan te raden) plaatst Windows backups soms in een 'virtuele' folder die niet eenvoudig is te vinden.

  • Verwijder WijnAdmin via de Windows optie "Verwijderen van programma's''. Optioneel maar wel aanbevolen.

 Het programma wordt verwijderd maar de wijnkelder, de licentiefile, fotobestanden, logfiles en alle eerder gemaakte backups blijven staan in de installatiefolder. Het nieuwe programma zal deze weer gebruiken.

  • Installeer de nieuwe versie van WijnAdmin in dezelfde folder.

 Als je de nieuwe versie in een andere folder installeert moet je namelijk zelf de wijnkelder, de licentiefile en eventueel een backupfolder en een folder met foto's naar de nieuwe installatiefolder verplaatsen.

  • Start het programma. De oude wijnkelder wordt herkend en de update verloopt verder automatisch.

 De vorige registratiecode (opgeslagen in wijnadmin.lic) blijft geldig en wordt automatisch herkend bij start van het programma. 

 

Waar moet je op letten NA een update?

Zie na een update...

Meer dan één wijnkelder in gebruik? Lees dan ook dit

Access 'crasht' na een update (?)

Na een update treedt onder Access 2007 heel soms een 'crash' op: Access stopt en geeft een foutmelding, en probeert soms om weer zelf op te starten. Dit is geen fout van WijnAdmin maar een onhebbelijkheid van Access. Het kan geen kwaad: wacht rustig totdat Access zich heeft afgesloten en ga niet in op eventuele adviezen om hulp of downloads. WijnAdmin zal hierna normaal opstarten.

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)