Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Kaarten

Voor landen, wijngebieden, wijnstreken en appellations kan een kaart worden aangewezen die op verschillende plaatsen in het programma kan worden opgeroepen. Een kaartlink wordt met het symbool  » aangegeven naast het betrokken record. Een met » geopende kaart wordt weergegeven in een schaalbaar venster en kan worden gesloten door 1 keer op het middengedeelte van de kaart te klikken. Door vast te klikken op de rand van de kaart kan deze naar een andere plek op het scherm worden versleept.

Je kunt op een kaart in- en uitzoomen. Dit kan met het scrollwiel maar ook met de + en - knoppen onder de kaart. Met de knop ++ zoom je de kaart uit tot circa maximale schermgrootte, met de knop -- tot de minimale grootte..

Bij installatie wordt een aantal standaard-kaarten geïnstalleerd. Je kunt ook eigen kaarten gebruiken, zie onder 'beheer'.

Folder voor kaarten

Met het programma meegeleverde kaarten zijn opgeslagen in de subfolder 'maps' van de installatiefolder. Je kunt deze folder wijzigen. Eigen kaarten kunnen ook in deze folder worden geplaatst, maar dit is niet noodzakelijk.

Als de standaard folder wordt gewijzigd, zul je voor sommige kaarten misschien opnieuw een kaartlink moeten instellen

Naamgeving (conventie)

Kaarten in WijnAdmin hebben een naam die is afgeleid van het land, gebied en de streek/appellation. De kaartnamen van streken en appellations zijn daarom soms identiek. Het verdient aanbeveling om dit systeem ook toe te passen bij eigen kaarten, maar dit is niet strikt noodzakelijk.

Voorbeeld:  de kaart van Napa Valley heeft als naam: US_Californië_Napa Valley.jpg

Kaarten beheren

Kaarten worden in WijnAdmin opgeslagen als kaartlink, die verwijst naar een 'externe' kaart. Het beheer van kaarten wordt hierdoor vereenvoudigd. Een kaartlink bestaat uit  folder + naam van de kaart (de folder is niet altijd zichtbaar op overzichten maar wordt intern altijd geregistreerd). Dit heeft een aantal gevolgen:

  • Het wijzigen of verwijderen van een kaartlink in het programma heeft geen invloed op een kaart: die blijft gewoon staan
  • Bij wijziging van een kaartlink zonder nieuwe kaart te kiezen of de kaartnaam te veranderen, zal de kaart niet meer worden gevonden

Kaarten worden beheerd met de optie kaartbeheer  . Een bestaande link kan daarmee worden verwijderd. Als er nog geen kaartlink is ingesteld, wordt het volgende invoerscherm geopend:

Er wordt een naam voorgesteld. Als je die accepteert moet de kaart uiteraard dezelfde naam krijgen. Je kunt de voorgestelde naam ook wijzigen of door dubbelklikken een kaart zoeken, eventueel in een andere folder.

Tenslotte

Het verdient aanbeveling de resolutie van kaarten te beperken.

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)