Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Archiveren - instellingen

Via 'algemene instellingen' (hoofdmenu) kunnen archiveringsopties worden gekozen. Automatisch archiveren kan worden in- of uitgeschakeld (handmatig archiveren is altijd mogelijk). Het bovenste instelblok bevat opties voor automatisch archiveren, bij handmatig archiveren verschijnen deze opties in een menu. Het onderste blok bevat instellingen die vast gelden voor automatische én handmatige archivering:

  • Een afbeelding die (eventueel) aan wijn is toegewezen kan blijven staan of worden verplaatst/gekopieerd. Eerstgenoemde optie kan van pas komen als er geen aparte folder voor afbeeldingen wordt gebruikt maar de afbeeldingen verspreid staan over de computer).
  • Het logbestand staat in de installatiefolder en bevat de belangrijkste gegevens van iedere gearchiveerde wijn. Dit bestand blijft of staan en wordt steeds aangevuld, of blijft staan tot de volgende archivering en wordt dan overschreven. Als een logfile te groot dreigt te worden, volgt een waarschuwing.

Handmatig archiveren

Druk op de knop archiveren    op één van de twee overzichten. Archivering verloopt menugestuurd.


Automatisch archiveren

Als het programma wordt afgesloten, controleert WijnAdmin op wijn waarvan het resterend aantal flessen nul is. Deze wijn wordt verwijderd uit de wijnkelder en in het wijnarchief opgenomen. Afhankelijk van de gekozen afbeeldingsoptie worden afbeeldingen al dan niet verplaatst naar een archieffolder, die is opgegeven bij  'Plaats van de bestanden). Als de archiveerfunctie wordt UITgezet wordt wijn niet meer gearchiveerd maar blijft gewoon in de voorraad opgenomen.

Voor automatische archivering zijn de volgende opties mogelijk:

  • Bevestiging vragen vóór archiveren

Indien geen bevestiging, dan verloopt het proces automatisch en onzichtbaar, alleen bij afsluiten van het programma verschijnt een korte melding

 

  • Wel/niet archiveren als het originele aantal nul is

Soms wordt wijn ingevoerd als test of tijdelijk zonder dat die wijn echt bij de voorraad hoort. Het originele aantal - d.w.z. het aantal flessen bij eerste opslag - is dan 'nul'. Hier kan worden gekozen of zo'n wijn tóch moet worden gearchiveerd, moet blijven staan of zonder meer kan worden verwijderd.

 

  • Logbestand vragen om in te zien.

Logbestand "reminder". Het logbestand kan worden geopend met een externe editor (notepad)

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)