Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

 Backups maken

 

Algemeen

WijnAdmin kan twee soorten backups aanmaken: een volledige kopie van Programma en/of Wijnkelder of backups van de belangrijkste tabellen. Het backupmenu hierboven wordt aangeroepen via het hoofdmenu

Het maken van backups is belangrijk; niemand wil graag een complete wijnkelder twee keer invoeren. Het is je eigen verantwoordelijkheid!

Optie 1 - Een volledige backup (kopie) maken van de database

Dit zijn 1:1 kopiëen van programma en wijnkelder. Een kopie maken onder Windows geeft hetzelfde resultaat, maar de kopieën van WijnAdmin worden automatisch voorzien van de datum en zo nodig een volgnummer en netjes bij elkaar opgeslagen.

Het terugzetten van een volledige backup moet handmatig gebeuren: plaats deze zelf in de programmafolder, geef de backup de juiste naam en verwijder (of hernoem) de andere versie.

Een backup van het programma zal bijna nooit nodig zijn, dus meestal volstaat het terugzetten van de wijnkelder.

WijnAdmin plaatst backups in de installatiefolder/backups, dus op dezelfde computer. WijnAdmin beschikt (nog) niet over netwerk en cloud-functies, dus:

Het wordt aanbevolen om deze backups (ook) ergens anders te kopiëren, op een netwerkschijf, een andere computer, een USB stick enz.

Optie 2 - Backups van wijnkelder

De wijnkelder bevat naast de eigenlijke wijnkelder (en het wijnarchief) ook alle tabellen met wijngegevens zoals landen, gebieden, cepages etc. Deze kan vanaf versie 4.70 apart worden gebackupd.

Advies: maak één keer een volledige backup (optie 1) en daarna regelmatig een backup van alleen de wijnkelder.

Optie 3 - Backups van tabellen maken

Van de volgende tabellen kunnen backups worden gemaakt en weer teruggezet via het programma:

  • wijnkelder
  • wijnarchief
  • cepages
  • appellations
  • wijngebieden
  • wijnstreken
  • wijnproducenten
  • wijnopslag

Backups van tabellen worden opgeslagen in één bestand (database) in de backup-folder. Dit bestand heeft de naam van de wijnkelder aangevuld met 'BackupWijntabellen'. Als er in de loop van de tijd verschillende wijnkelders worden gebruikt (bijvoorbeeld als er een backup is teruggezet met een andere naam) wordt er dus voor iedere wijnkelder een aparte backup database aangemaakt

De folder waarin backups worden opgeslagen kan worden gewijzigd; zie het hoofdmenu: optie Wijzig tabellen - Plaats van de bestanden. 

Tijdens gebruik van het programma zullen de tabellen veranderen als er wijn wordt toegevoegd of verwijderd, als er landen bij komen, als gebieden worden toegevoegd, etc. Alle andere delen van het programma blijven ongewijzigd.  Een tabellen-backup slaat dus alleen op wat nodig is en is daarom ook kleiner in omvang dan een volledige backu. Bovendien kan deze vorm van backup automatisch verlopen:zie  Automatische backups

Let op: deze vorm van bacxkup bewaart alleen gebruikersgegevens en is dus niet geschikt om het programma geheel terug te zetten!

Optie 4 - Wijnkelder en archief exporteren naar een excel-bestand

Dit bestand wordt aangemaakt in de subfolder [Export]. Het bestand heeft de extensie .xls en kan met Microsoft Excel of een ander spreadsheet programma worden geopend. Voor export kun je een sorteerveld aangeven.

Deze optie is niet zozeer bedoeld als backup maar vooral als je je wijngegevens wilt meenemen op een ander apparaat of ze op een andere manier wilt bewerken.

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)