Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Markeeropties 

Dit menu wordt geopend vanuit beide overzichten met 

In het bovenste deel van dit menu kunnen markeringen worden toegevoegd. De optie 'markeer alle zichtbare records' is handig bij filtering: de wijn die na filtering wordt getoond kan worden gemarkeerd waarna eventueel een nieuwe filtering kan worden toegepast.

In het onderste deel kunnen met gemarkeerde records speciale acties worden uitgevoerd, die anders tijdrovend zijn. De optie 'records geheel verwijderen' is bijv handig bij het verwijderen meer records, in plaats van de standaard methode 'een voor een'.  De optie Statistiek is PM.

Het onderste deel van het menu is ervan afhankelijk of de wijnkelder of het wijnarchief is geopend:

Bij een geopend wijnarchief worden de volgende opties getoond. Hiermee kan bijvoorbeeld een onterechte archivering ongedaan worden gemaakt. Verplaatste of gekopieerde records krijgen de merking *; deze kun je zelf na verplaatsing desgewenst verwijderen.

 

Bij een geopende wijnkelder verschijnt in plaats daarvan de volgende optie:

 

Dit is de enige mogelijkheid, behalve standaard archivering, om zelf een of meer records aan de wijnkelder toe te voegen. Deze optie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een record toe te voegen als per ongeluk een wijn uit het archief is verwijderd. Maak in dat geval een nieuw wijnrecord aan in de wijnkelder met de optie 'toevoegen' of 'dupliceren' en verplaats dat naar het archief (het rechtstreeks toevoegen van een wijnrecord aan het archief met de knop 'wijn erbij' is geblokkeerd om de integriteit van het archief te waarborgen).

Gebruik deze optie niet om wijn met restvoorraad nul in het archief te zetten; gebruik daarvoor de normale archivering, automatisch of handmatig vanuit de overzichten. Daarbij wordt ook de logfile netjes bijgewerkt. 

Alle gemarkeerde records worden getoond tijdens de uitvoering. Controleer goed of dit de de gewenste records zijn.

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)