Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Instellingen


Het menu Instellingen wordt geopend in een van beide overzichten. Het bevat opties voor de presentatie van gegevens en de manier waarop WijnAdmin invoer verwerkt. Deze opties zijn van toepassing op alle vijf wijnformulieren (globaal- en detailoverzicht, wijn alle gegevens, wijn basisgegevens en wijn proefnotities). Gemaakte keuzes worden opgeslagen en opnieuw gebruikt bij volgende sessies. Een keuze wordt onmiddellijk verwerkt.

 • Sorteren van wijnnamen op hoofdnaam of complete naam

Wijnnamen kunnen worden weergegeven als complete naam of als hoofdnaam. Klik hier voor meer bijzonderheden

 • Tonen of verbergen van menuteksten

Menuteksten boven het formulier worden standaard getoond, maar kunnen ook worden onderdrukt.

 • Standaard openen van formulieren in VIEW of EDIT mode

Om ongewenste wijzigingen te voorkómen, worden overzichten standaard geopend met de optie 'Wijzigingen geblokkeerd'. Deze instelling kan worden aangepast, zodat overzichten altijd worden geopend in 'editmode'. Op het overzicht zelf kun je altijd ook nog switchen, maar die keuze blijft niet bewaard voor een volgende sessie.

 • Standaard tonen of verbergen van foto's

Foto's en afbeeldingen worden standaard getoond op de overzichten. Op sommige computers kan het laden van deze afbeeldingen merkbare vertraging opleveren, met name als foto's in een apart venster zijn geopend en 'meelopen' met de recordkeuze. Ook kan daarbij extra 'schermflikkering' optreden. Daarom kan deze optie hier worden gewijzigd.

Als foto's niet worden getoond, kan een individuele foto altijd nog worden getoond met de menuknop onder het fotovenster.

 • Uitklaplijsten tonen

Veel invoer is mogelijk door te kiezen uit een lijst. Tonen na eerste teken houdt in dat na invoer van het eerste karakter in de combobox de lijst automatisch uitklapt. Dit kan worden uigeschakeld: de lijst wordt dan opgeroepen met het pijltje rechts naats de box.

 • Geluids signalen

'Beeptonen' ter attentie of waarschuwing kunnen hier worden in- of uitgeschakeld.

 • Opties voor het instellen van volgnummers

Aan een nieuwe wijn wordt automatisch een volgnummer toegekend. Dit volgnummer wordt getoond op formulieren en rapporten, tenzij weergave wordt onderdrukt. Het systeem wijst nummers toe apart voor kelder en archief of gecombineerd. Bij aparte nummering krijgt een wijn die wordt gearchiveerd dus een nieuw volgnummer! Vrijgekomen nummers kunnen worden hergebruikt, of niet. Tenslotte kun je alle nummers opnieuw toewijzen. 

 • Uitklaplijsten tonen

Veel invoer is mogelijk door te kiezen uit een lijst. Tonen na eerste teken houdt in dat na invoer van het eerste karakter in de combobox de lijst automatisch uitklapt. Dit kan worden uigeschakeld: de lijst wordt dan opgeroepen met het pijltje rechts naats de box.

 • Appellations met cepages

Aan een appellation kunnen cepages zijn toegekend die voor die appellation zijn voorgeschreven (deze toewijzing kan worden veranderd in het appellation-overzicht dat via het hoofdmenu kan worden geopend). WijnAdmin kan bij het invullen van een appellation deze cepages automatisch invullen. Standaard wordt daarbij om bevestiging gevraagd, de overige opties zijn negeren, vervangen of aanvullen. Deze opties kunnen hier worden ingesteld. Bij vervanging verschijnt overigens altijd een waarschuwing in het statusveld van het formulier.

 • Appellations met gebieden en streken

Sommige appellations zijn synoniem met een wijngebied/wijnstreek. Bij invullen van een appellation wordt de wijnstreek of het gebied automatisch ingevuld als deze velden nog leeg zijn. Anders wordt om bevestiging gevraagd. Bij de optie 'niet opslaan' worden wijngebied en wijnstreek van de appellation genegeerd, bij de optie 'automatisch invullen' worden ze automatisch ingevuld en een bestaand gebied/streek dus vervangen (met een waarschuwing in het statusveld).

 • Invoer opslaan in tabel

Bij invoer van een nieuwe wijnstreek, wijngebied, appellation, cepage, leverancier of producent wordt standaard gevraagd of deze nieuwe items ook in de naslagtabel moeten worden geplaatst. Hier kan de reactie van het programma op deze invoer worden ingesteld naar persoonlijke voorkeur.

Instellingen voor het programma, bijvoorbeeld startvoorkeuren of comprimeeropties, staan in het menu Algemene instellingen van het hoofdmenu.

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)